گام اول: تعیین سطح آنلاین سایت زبان زندی

  • به شما خواهیم گفت، از نظر دانش انگلیسی یا IELTS تقریبا در کجا قرار دارید.
  • مجموعه 30 سوال استاندارد چند گزینه‌ای، جای خالی، true/false و listening
  • کتاب‌هایی برای تقویت مهارت‌‎های انگلیسی به شما معرفی خواهیم کرد.
  • سطح زبانی شما به صورت آنی پس‌از اتمام تست قابل رویت خواهد بود.
  • نیازی به ساخت اکانت یا غیره نیست، آیا آماده‌اید؟ پس همین الان شروع کنید!

IELTS
Zandi
English