logo-zandi-english

نحوه استفاده از حروف اضافه در رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1

نحوه استفاده از preposition یکی از مهارت هایی است که باید قبل از آزمون رایتینگ آکادمیک تمرین کنید. در این پست با حروف اضافه رایج از جمله at / between /on / in / by / from – to / of / over / during آشنا خواهیم شد. و در ادامه نحوه استفاده از حروف اضافه در رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1 را به صورت اصولی و با ذکر مثال‌های متعدد فرا خواهیم گرفت. یکی از تکنیک های موثر برای کسب نمره بالا در آزمون آیلتس، توصیف روندهای صعودی و نزولی نمودارها با ذکر preposition مناسب در آن جمله است.

نحوه استفاده از حروف اضافه در رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1

How to use prepositions accurately in writing task 1 academic

لیست مطالب

عنوان درس: نحوه استفاده از حروف اضافه در رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1

بسیار مهم است که از preposition در بخش رایتینگ آکادمیک استفاده کنید. قبل از اینکه شروع به نوشتن کنید، باید تشخیص دهید که آیا نمودار، داده های استاتیک یا پویا را نشان می دهد. داده های پویا نشان دهنده تغییراتی در طول زمان است. هنگام توصیف این نوع داده ها، باید از trends language استفاده کنید. اینجاست که استفاده دقیق از preposition باعث افزایش نمره گرامر شما می شود.

گرامر شامل 25 درصد نمره شما در رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1 است. بنابراین اگر مقادیر را در رایتینگ اشتباه توضیح دهید، نمره شما به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت.

1. رایج‌ترین حروف اضافه (preposition)

در ادامه لیستی از حروف اضافه رایج آمده است و در این پست، نحوه استفاده از آنها را شرح می دهیم.

at / between /on / in / by / from – to / of / over / during

یک نکته کلیدی که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که آیا حرف اضافه بعد از اسم یا فعل می آید. به جملات زیر دقت کنید:

 • Noun – There was an increase in the population after 1998.
 • Noun – There was a population increase of 30% after 1998.
 • Verb –  The population increased by 20,000 after 1998.

در جمله اول بالا هیچ عدد خاصی وجود ندارد، اما در جمله دوم حرف اضافه “of” آمده است و با یک درصد دنبال می شود. در جمله 3 بعد از فعل “increased” شما باید از “by” استفاده کنید.

اکنون سه جمله زیر را بخوانید:

 • Verb – Sales of cars dropped from 30,000 units to 10,500 units over a 3 year period
 • Noun – Car sales saw a decrease from 30,000 units to 10,500 units over a 3 year period
 • Verb – Car sales increased from 10,000 units to 23,000 units over a 3 year period

در این نمونه ها حرف اضافه بعد از فعل یا اسم یکسان است. برای بیان یک حرکت رو به پایین یا رو به بالا یا از یک نقطه به نقطه دیگر، می‌توانید از from ….. to استفاده کنید.

2. مثال با استفاده از from-to-by

نمودار Line graph زیر تعداد مسافرین مترو لندن، در ساعت های مختلف را نشان می دهد. تمرین ما در محدوده حروف قرمز from-to-by است.

ielts prepositions
نحوه استفاده از حروف اضافه در رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1
 1. The proportion of passengers dropped from 400 to just under 200.
 2. The proportion of passengers dropped by just over 200.
 3. There was a decrease in passengers from 400 to just under 200

 1. در جمله شماره اول، نقطه شروع پیکان عدد 400 را نشان می‌دهد و نقطه پایانی کمتر از 200 است. بنابراین از ‘from -> to’ استفاده شده است.
 2. اگر میخواهید مقدار تغییر را بنویسید، از حرف اضافه “by” که در جمله دوم آمده است استفاده کنید.
 3. جمله شماره 3 یک اسم را نشان می‌دهد “a decrease” ، و ما می توانیم از حرف اضافه “in” استفاده کنیم.

3. نکات حروف اضافه by / to

تفاوت زیادی در نحوه استفاده از حروف اضافه by و to وجود دارد. این اشتباهات ساده می‌تواند نمره رایتینگ شما را به راحتی کاهش دهد. با توجه به نمودار خطی زیر می‌توانیم روند نزولی و صعودی ماه April به May و June به July را توصیف کنیم:

declined to
  "Decline by" / "Decline to" / "increase by" / "increase to"
 • From April to May the figure declined to 15%.
 • From May to June the figure increased to 30%

در نمودار line graph زیر از حرف اضافه by استفاده شده است.

declined by
  "Decline by" / "Decline to" / "increase by" / "increase to"
 • From April to May the figure declined by 15%
 • From June to July the figure increased by a very small amount.

4. حروف اضافه تاریخ و زمان in / over / during / between / at

در ادامه چند مثال از کلمات in / over / during / between / at آمده است. هنگام توصیف دوره های زمانی، برای سالها یا ماه ها باید از ‘in‘ و ‘over‘ استفاده کنید. نمونه های زیر، از منابع مختلف IELTS Writing task 1 گرفته شده است.

‘In’ + months / years

 • Car production increased by 20% in 2010
 • Sales of iPhones declined in January
 • Visitor numbers witnessed

‘over / during’ + a set time period

 • fluctuations over the 5 year period.
 • Coal exports declined considerably over the two decades.
 • Passenger numbers showed a slight increase during the whole period

‘Between’ / ‘and’ is used for a start and end time

 • Car production increased sharply between 2010 and 2012.
 • The proportion of visitors to the museum saw declines between January and November.

Using  ‘begin at’ / ‘end at’ / ‘stood at’

 • The proportion of car exports stood at 30,000 in 2012.
 • Sales figures for electronics ended at just under 25% in the last quarter.
 • In 1990 the figure for nuclear energy used in France began at 50%.

5. تمرین (نحوه استفاده از حروف اضافه در رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1)

به نمودارهای زیر نگاه کنید، جاهای خالی را پر کنید و سپس پاسخ های خود را بررسی کنید.

task1 double chart sports
نحوه استفاده از حروف اضافه در رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1

Use these words below (some can be used more than once)

in / at / between – and / from / to / by / during / of

The monthly expenditure on children’s sports saw a rise ______ 20 pounds ____ a little over 30 pounds ______ 2008 ____ 2014.

Figures for participation in athletics started ___ around 1 million children ___ 2008. This remained constant until 2010. However, _______ 2010 _____ 2012 the proportion ____ children taking part in Athletics rose ____ 5 million with a slight dip ___ the end of the period.

The number ___ children taking part in swimming began ___ a little less than 2.5 million ___ 2008 and saw a steady increase ending ___ around 4 million.

The figure for youngsters participating in football stood ___ just over 7.5 million ___ 2008.  ___2010 ___2014 it increased ___ approximately 1 million. All three sports showed increases ______ the whole period.

The monthly expenditure on children’s sports saw a rise from 20 pounds to a little over 30 pounds between 2008 and 2014.

Figures for participation in athletics started at around 1 million children in 2008. This remained constant until 2010. However, between 2010 and 2012 the proportion of children taking part in Athletics rose to 5 million with a slight dip by the end of the period.

The number of children taking part in swimming began at a little less than 2.5 million in 2008  and saw a steady increase ending at around 4 million.

The figure for youngsters participating in football stood at just over 7.5 million in 2008. From 2010 to 2014 it increased by approximately 1 million. All three sports showed increases during the whole period.

امتیاز (نحوه استفاده از حروف اضافه در رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1)
5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش‌های گام به گام مهارت‌های آیلتس
IELTS Writing Task 2
Students Writing Task 2
Speaking Full Courses
Listening Full Courses
Reading Full Courses
ielts writing task 1 structure