logo-zandi-english

تکنیک سوالات Summary completion در ریدینگ

تکنیک سوالات Summary completion در ریدینگ

سوالات نوع Summary completion در ریدینگ آیلتس، نوشتن خلاصه‌ای کوتاه از متن است. ممکن است حدود 4 یا 6 جمله باشد یا یک پاراگراف کامل باشد. شما یا باید کلمه صحیح را از لیست انتخاب کنید، یا ممکن است انتخاب کلمه‌ای وجود نداشته باشد بنابراین باید تصمیم بگیرید که کلمات چه طور مطابقت دارند. در آیلتس 2 نوع Summary completion وجود دارد.

در اکثر موارد، پاسخ ها به ترتیب در متن آمده‌اند. همانگونه که در درس‌های قبل اشاره کردم، درک پاراگراف و استفاده صحیح از مترادف‌ها مهارت کلیدی در پیدا کردن جواب سوال است. ارتقاء مهارت paraphrasing برای کل امتحان آیلتس واجب و لازم است.

چه مهارتهایی در اینجا ارزیابی می شوند؟

این بخش از reading، توانایی شما را در شناسایی ایده‌های اصلی آزمایش می‌کند. Summary completion کوتاه است، و اکثر مواقع، فقط 5 یا 6 سطر متن می‌باشند. این سوالات توانایی شما را در شناسایی جزئیات متن می‌سنجند. شما نیازی به درک کامل متن ندارید. در ادامه چند توصیه برای پاسخگویی به این نوع سوالات آمده است:

1. Grammar: Does the gap need a noun, adjective, verb, or adverb? is it plural or singular? Here you need to make sure the sentence makes grammatical sense.

2. Do not spend too much time reading the whole text, just target the information in the main text to fill the gaps. The answers usually come in order.

3. Understanding synonyms and paraphrasing is a key skill for all IELTS readings especially the summary completion tasks.

4. Underline the keywords, use ‘guessing meaning from context‘ skills if you do not understand words. Click here for a lesson on guessing meaning from context.

5. Skim the summary and then find the part of the text where the answer could be, then read in detail in that area of the text where you feel the answer could be.

6. Understanding how words collocate or go together is also a key skill to develop.

7. Make sure you read the instructions carefully.

1. گرامر: آیا جای خالی به یک اسم ، صفت ، فعل یا قید نیاز دارد؟ جمع است یا مفرد؟ در اینجا شما باید مطمئن شوید که این جمله از نظر دستوری معنی دارد.

2. وقت زیادی را به خواندن کل متن اختصاص ندهید، فقط اطلاعات موجود در متن اصلی را هدف قرار دهید تا جای خالی را پر کنید. پاسخها معمولاً به ترتیب می آیند.

3. درک مترادف‌ها و پاراگراف نویسی یک مهارت کلیدی برای همه ریدینگ‌های آیلتس به ویژه Summary completion است.

4. زیر کلمات کلیدی خط بکشید، اگر کلمات را نمی فهمید از مهارت های حدس زدن از متن استفاده کنید. برای درسی در مورد حدس زدن معنی از متن اینجا کلیک کنید.

5. سوال را بخوانید و سپس بخشی از متن را که می تواند جواب باشد پیدا کنید، آنگاه در آن قسمت از متن که احساس می کنید جواب است، با دقت بیشتری بخوانید.

6. درک چگونگی بهم پیوستن کلمات و یا ترکیب آنها با کلمات نیز مهارت کلیدی است.

7. اطمینان حاصل کنید که دستورالعمل‌ها را با دقت مطالعه کرده اید.

مثال برای دو نوع Sammary completion

اولین نوع سوالات Sammay شامل یک باکس کلمه برای انتخاب است، شما باید کلمات صحیح را برای جای خالی‌ها انتخاب کنید. همیشه کلمات بیشتر از آنچه شما نیاز دارید وجود خواهد داشت.

مثال برای دو نوع Sammary completion

دستورالعمل ها را با دقت بخوانید زیرا انواع مختلفی درخواست می‌شود، مانند: “حروف صحیح A-K را در کادرهای 23-36 روی برگه پاسخ خود بنویسید” در این حالت شما کلمات را نمی‌نویسید، فقط حروف A-K را می‌نویسید.

نوع دوم سوالات Summary شامل انتخاب کلمات نیست. شما باید کلمات صحیح را برای جای خالی‌های موجود در متن انتخاب کنید. همیشه بخاطر داشته باشید که آیلتس پر از paraphrasing است بنابراین برای دریافت پاسخ باید مترادف و جملات پارافریز شده را درک کنید.

 Tips for gap fills

As before, read the instructions carefully because it usually says something like: ‘Choose NO MORE THAN TWO WORDS from paragraphs C and D for each answer’

 Note: This is an extract from a Part 3 text about the ‘Plain English’ movement, which promotes the use of clear English. ‘The Cambridge Encyclopedia of Language’, David Crystal, 3rdEdition, © Cambridge University Press, 2010.

The instructions accompanying do-it-yourself products are regularly cited as a source of unnecessary expense or frustration. Few companies seem to test their instructions by having them followed by a first-time user. Often, essential information is omitted, steps in the construction process are taken for granted, and some degree of special knowledge is assumed. This is especially worrying in any field where failure to follow correct procedures can be dangerous.

Objections to material in plain English have come mainly from the legal profession. Lawyers point to the risk of ambiguity inherent in the use of everyday language for legal or official documents and draw attention to the need for confidence in legal formulations, which can come only from using language that has been tested in court over the course of centuries. The campaigners point out that there has been no sudden increase in litigation as a consequence of the increase in plain English materials.

Similarly, professionals in several different fields have defended their use of technical and complex language as being the most precise means of expressing technical or complex ideas. This is undoubtedly true: scientists, doctors, bankers, and others need their jargon in order to communicate with each other succinctly and unambiguously. But when it comes to addressing the non-specialist consumer, the campaigners argue, different criteria must apply.

summary completion4

Source: IELTS.org

1. Frustration
2. first-time user
3. essential
4. special knowledge
5. legal formulations

دانش خود را در مورد درهم آمیختگی و مترادف توسعه دهید

درک مترادف و پاراگراف مهمترین مهارت برای تسلط بر IELTS است. من همچنین برای کمک به واژگان توصیه می کنم، علاوه بر کتاب‌های یک الی شانزده، مطالب غیر آیلتس بخوانید. حتماً در زمان خواندن متن، کلمات جدید را یاداشت کنید، و همچنین مترادف آن کلمه را بنویسید.

روی واژگان خود کار کنید و جملات را به صورت‌های مختلف بنویسید، اما یک معنی را بدهند. فقط یک لیست کلمه درست نکنید زیرا فراموش کردن کلمات آسان است. کلماتی را که یاد می گیرید تحقیق کنید و آنها را گسترش دهید.

امتیاز (تکنیک سوالات Summary completion در ریدینگ)
5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش‌های گام به گام مهارت‌های آیلتس
IELTS Writing Task 2
Students Writing Task 2
Speaking Full Courses
Listening Full Courses
Reading Full Courses