logo-zandi-english

نمونه رایتینگ bar chart

نمونه رایتینگ bar chart

یکی از سوالات رایج آزمون آیلتس، رایتینگ نمودار بار چارت است. اگر به نمونه رایتینگ Bar Chart که در این صفحه آمده‌ است دقت کنید، مشاهده می‌کنید که ستون‌ها متشکل از درصد نشان داده شده است. در بسیاری از نمونه رایتنیگ های Bar Chart آیلتس باید اطلاعات را با یکدیگر مقایسه و تضاد کنید. به این معنی که اعداد و ارقام اصلی نمودار Bar Chart را انتخاب کنید و در مورد آنها بنویسید. در این مطلب نمونه رایتینگ bar chart با جواب و آنالیز، برای داوطلبین آزمون آیلتس ielts آمده است.

نمودارهای Bar Chart در آیلتس آکادمیک بسیار متداول است. بسیاری از داوطلبین، وقتی با این نوع نمودارهای مواجه می شوند، وحشت می کنند اما نصحیت من به شما این است که با تمرین بیشتر، به راحتی می توانید از پس نوشتن رایتینگ آیلتس Bar Chart برآیید. مهمترین چیز در اینجا این است که متن باید مختصر باشد، به این معنی که شما باید مهمترین ارقام و درصدها را انتخاب کنید. این بدان معنی است که شما هرگز نباید در مورد هر Bar در نمودار بنویسید.

رایتینگ های طولانی تسک 1 آکادمیک با بیش از 200 کلمه، می تواند به اشتباهات بیشتری منجر شود. اگر می توانید داده ها را با استفاده از کسرها به صورت پارامتربندی بنویسید. در پایان این درس اطلاعات بیشتری وجود دارد.

IELTS writing task 1 academic model answer, bar charts

لیست مطالب (نمونه رایتینگ bar chart)

ساختار رایتینگ bar chart

ویژگی های اصلی نمودار Bar Chart را انتخاب کنید و آن ها را پوشش دهید. قواعد رایتینگ bar chart به این صورت است که در مقدمه فقط سؤال را Paraphrase کنید، Overview هرگز نباید شامل اعداد یا داده باشد. فقط ویژگی های اصلی نمودار را خلاصه کنید. بدون هیچ نظری منطقی بنویسید و نتیجه گیری لازم نیست. اطمینان حاصل کنید که در ساختار رایتینگ bar chart ، پاراگراف ها فاصله کافی از یکدیگر دارند.

دو مثال از رایتینگ بار چارت در ادامه با جواب و آنالیز و تحلیل آمده است. شما باید چندیدن مرتبه این مثال ها را بخوانید تا با نحوه نوشتن رایتینگ bar chart آشنا شوید. به هیچ عنوان فکر نکنید که تنها با یک بار خواندن، می توانید رایتینگ bar chart بنویسید. همانگونه که بیشتر اساتید آیلتس تذکر داده‌اند، شما برای کسب نمره 7 در رایتینگ آیلتس باید نمونه سوال رایتینگ با جواب و تجزیه و تحلیل ببینید. اگر مستقیم شروع به نوشتن بکنید، چیز جدیدی یاد نمی‌گیرید و احتمالاً پیشرفتی نخواهید کرد.

مثال نمونه رایتینگ بار چارت 1

این سوال از Cambridge IELTS 12 آمده است، پیشنهاد می‌کنم که هنگام تمرین فقط از منابع معتبر کمبریج استفاده کنید. در این نمونه رایتینگ bar chart اطلاعات میزان مصرف غذای فست فود مردم آمریکا در سالهای 2003 و 2013 نشان داده شده است. با توجه به ساختار ی که در بخش قبل به آن اشاره شد، این نمونه رایتینگ bar chart را می نویسیم. دقت کنید که ما نمی توانیم همه اطلاعات را در رایتینگ خودمان بنویسیم، بنابراین باید مهمترین آنها را انتخاب کنیم.

IELTS bar chart fast food

IELTS bar chart sample 1

The bar chart illustrates how often people in the USA went to fast food establishments over a period of ten years, starting from 2003.

Overall, people who ate in fast food restaurants once a week and once or twice a month accounted for the highest percentages, whereas people who either never ate in these restaurants or went every day showed the lowest figures throughout the whole period.

In 2003, the number of individuals who ate in fast food establishments once a week and once or twice a month accounted for 31% and 30%, respectively. For those in the once a week group this figure increased slightly but then dropped to around 27% in 2013. The once or twice a month category declined to 25% then rose to approximately 33% by 2013.

Conversely, the figure for people who either ate at fast food eateries every day or never stood at under 5% throughout the ten year period. The several times a week category accounted for 17% in 2003, rose in 2006, then settled back to around 16% in 2013. The few times a year group rose slightly and levelled off at 15% from 2006 to 2013.

189 words

گرامر نمونه رایتینگ bar chart

در هنگام نوشتن رایتینگ آکادمیک تسک 1 ، شما می توانید از گرامرهای زیر برای bar chart یا هر نمودار دیگری استفاده کنید. برای دیدن آموزش کامل گرامر رایتینگ تسک 1 آکادمیک اینجا کلیک کنید.

accounted for / comprised of

this figure increased… / the figure for…

‘The number of ..’ is used with countable nouns: 

The number of people / cars / houses / pets / books …. and so on.

‘The amount of …’ is used with uncountable nouns:

The amount of water / rice / coffee / tea / rain ..etc

نحوه نوشتن پاراگراف مقدمه bar chart

کلمه “chart” یا “graph” را پارافریز نکنید. به یاد داشته باشید که هنگام نوشتن مقدمه، همه چیز نباید paraphrase شود. شما می توانید برخی از کلمات را بدون تغییر بنویسید. پارافریز هر کلمه، به استرس شما اضافه می‌کند و ممکن است زمان را از دست بدهید.

‘The chart below shows…’  = The chart illustrates…’
do not paraphrase the word ‘chart’ or ‘graph’ and remember that not everything has to be paraphrased when writing the introduction, yes you can keep some words, trying to change every single word adds to your stress and may lose your marks.

The chart illustrates how often people in the USA went to fast food establishments over a period of ten years, starting from 2003.

نحوه نوشتن overview

همیشه پاراگراف overview را با کلمه “Overall” شروع کنید و سپس ویژگی های اصلی را انتخاب کنید و در مورد آنها بنویسید. نحوه نوشتن overview در مورد موضوع میزان مصرف فست فود در آمریکا به صورت زیر است:

Overall, people who ate in fast food restaurants once a week and once or twice a month accounted for the highest percentages, whereas people who either never ate in these restaurants or went every day, showed the lowest percentages throughout the whole period.

There are no percentages in the overview and no details are needed. I have used the phrase: throughout the whole period’  to show the time frame. I used superlatives to show the main features:  The highest percentages / the lowest percentages.

Notice the conjunction whereas’ to show contrast between the two. Punctuation is important also as the examiner will be looking at how it is used.

گروه بندی اطالاعات در پاراگراف‌های بدنه Bar Chart

گروه بندی اطلاعات به ممتحن کمک می کند تا نکات شما را به راحتی دنبال کند و به انسجام کلی و نمره پاسخگویی به سوال تسک شما کمک می کند. در اینجا به صورت انتخابی عمل كنید و در مورد همه اطلاعات بار چارت ننویسید، سعی کنید آنها را مختصر نگه دارید.

grouping information ielts writing task 1

Main body one:

In 2003, the number of individuals who ate in fast food establishments once a week and once or twice a month accounted for 31% and 30%, respectively. For those in the once-a-week group this figure increased slightly but then dropped to around 27% in 2013. The once or twice a month category declined to 25% then rose to approximately 33% by 2013.

Main body two:

Conversely, the figure for people who either ate at fast-food eateries every day or never stood at under 5% throughout the ten-year period. The several times a week category accounted for 17% in 2003, rose in 2006, then settled back to around 16% in 2013. The few times a year group rose slightly and leveled off at 15% from 2006 to 2013.

توجه داشته باشید که من همه دسته ها را در اینجا ذکر کرده ام ، برای یک نمره خوب شما باید کل سوال تسک را پوشش دهید، اما در عین حال با جزئیات بیش از حد جلو نروید. تعداد کلمات را زیر 180 کلمه نگه دارید.

مثال نمونه رایتینگ بار چارت 2

You should spend about 20 minutes on this task

The chart below shows the number of passengers who used public transport in somewhere town from 2012 to 2015.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words

IELTS bar chart sample 2

The chart indicates the number of people in thousands who took three types of public transportation which are tram, bus and train in somewhere town in the 4 year period from 2012 to 2015

Overall, the number of passengers using trams grew steadily and became the most popular form of transport. However, train passengers declined sharply but regained passengers by the end of the period. Bus usage fluctuated but still remained popular.

The number of passengers taking the train began at around 76,000 passengers in 2012. It then declined sharply in the following year to approximately 10,000 passengers. By 2015, train usage recovered to around 54,000 passengers. Bus passenger numbers followed a similar pattern starting at just over 50,000 passengers and declining in 2013. It then recovered to the same figure as at the beginning of the period.

Conversely, about 23,000 people used trams in 2012 and over the next 3 years, the number of people taking this form of transport grew steadily to around 96,000 passengers in 2015. Trams proved to be the most popular form of transportation over the whole period.

(182 words)

تشخیص bar chart ایستا و پویا

برای نمودارهای استاتیک و نمودارهای پویا از زبانهای مختلف استفاده می شود. قبل از نوشتن، همیشه اطمینان حاصل کنید که نمودار را به خوبی تجزیه و تحلیل کرده اید، مثلاً ببینید آیا این یک دوره زمانی است یا اینکه داده ها به مرور زمان تغییر می کند یا خیر. تشخیص bar chart ایستا و پویا فقط از روی زمان قابل سنجش است.

  • Static data means that the chart or graph displays one period of time.
  • Dynamic data shows two or more periods of time and how trends change over a period of time.

مقدمه مثال 2

در اینجا باید سوال تسک 1 را به صورت پارافریز بیان کرده و اطلاعات اصلی را اضافه کنید، به عنوان مثال:

“The chart below shows the number of passengers who used public transport in somewhere town from 2012 to 2015.”

change the wording below to:

“The chart indicates the number of people in thousands who took three types of public transportation which are tram, bus and train in somewhere town in the four year period from 2012 to 2015.”

کلمات قرمز پارافریز شده اند و همچنین اطلاعات اصلی از نمودار اضافه شده است. همانطور که مشاهده می کنید، کلمات chart و the somewhere town را نگه داشته ایم، زیرا این اطلاعات قابل تغییر نیست. انواع حمل و نقل ذکر شده در نمودار و تعداد افراد را به هزاران نفر اضافه کرده‌ایم. قرار دادن اطلاعات کلیدی در مقدمه بسیار مهم است.

Overview مثال 2

در این قسمت ، شما باید اطلاعات کلیدی را پوشش دهید و آنها را کنار هم قرار دهید تا خلاصه کنید که نمودار در مورد چیست. اعداد ، درصدها یا آمار را در اینجا وارد نکنید یا جزئیات زیادی را وارد کنید. این یک نمای کلی از روندهای این پرونده است. اگر بتوانید یک نمای کلی خوب بنویسید ، امتیاز باند بهتری خواهید گرفت. ویژگی های اصلی نمودار در زیر است.

  • the number of passengers using trams grew steadily.
  • the number of passengers using trains declined sharply in 2013.
  • the number of passengers using buses fluctuated.

“Overall, the number of passengers using trams grew steadily and became the most popular form of transport. However, train passengers declined sharply, although regained passengers by the end of the period. Bus usage fluctuated but still remained popular.”

در این Overview ، بدون اینکه خیلی به جزئیات بپردازیم ، ویژگی های اصلی را بیان کرده‌ایم. همچنین، از کلماتی مانند grew steadily, declined sharply, fluctuated استفاده کرده‌ایم. این واژگان هنگام توصیف تغییرات و روند ضروری است. در Overview ، استفاده از comparatives و superlatives بسیار مفید است. کلمه “overall” نیز برای معرفی Overview مهم است.

بدنه مثال 2

اکنون باید جزئیات بیشتری در مورد تغییرات، داده ها و اعداد موجود در نمودار بنویسم. بسته به نوع سوال تسک 1 داده شده و تعداد ویژگی ها، پاراگراف اول بدنه باید در مورد روندهای مشابه باشد، در حالی که پاراگراف دوم در مورد روندهای مختلف خواهد بود.

The number of passengers taking the train began at around 76,000 passengers in 2012. It then declined sharply in the following year to approximately 10,000 passengers. By 2015 train usage recovered to around 54,000 passengers. Bus passenger numbers followed a similar pattern starting at just over 50,000 passengers, declining in 2013, and then recovered to the same figure as at the beginning of the period.

Conversely, about 23,000 people used trams in 2012 and over the next 3 years, the number of people taking this form of transport grew steadily to around 96,000 passengers in 2015. Trams proved to be the most popular form of transportation over the whole period.

دوباره به بندهای body نگاهی بیندازید، خواهید دید که از کلماتی مانند: approximately, about, around, just over استفاده کرده ایم. در صورت نیاز به تقریب می توانید از این عبارات استفاده کنید. در نمودار مشاهده خواهید کرد که اعداد دقیق نیستند ، بنابراین ما باید در اینجا مقدار تقریبی بدهیم.

با رنگ سبز روندها را برجسته کرده‌ایم، زیرا اینها داده های پویایی است که دوره های مختلف زمانی را نشان می دهند. به یاد داشته باشید که برای نوشتن رایتینگ تسک 1 آکادمیک bar chart هیچ نتیجه ای لازم نیست.

سایر منابع برای نمونه رایتینگ bar chart

امتیاز (نمونه رایتینگ bar chart)
5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش‌های گام به گام مهارت‌های آیلتس
IELTS Writing Task 2
Speaking Full Courses
Listening Full Courses
Reading Full Courses
ielts writing task 1 structure