logo-zandi-english

درس اول رو دانلود کن اگر هنوز مطمئن نیستی

دانلود درس اول

ثبت نام حساب جدید

دانلود ویدیو، pdf و کاربرد کلمات در فیلم

504 Essential Words

پکیج لغات کتاب 504
190,000 تومان
  • مجموعه 42 درس
  • 4 ساعت ویدیو آموزش لغات
  • 5 ساعت ویدیو کاربرد لغات با فیلم
  • دانلود pdf با مثال و معنی
  • معنی فارسی در ویدیو و pdf
  • نحوه استفاده از کلمات با مثال
  • کیفیت برتر و بی نظیر
  • تلفظ کلمات به صورت Audio
  • برای همه زبان آموزان