logo-zandi-english

نحوه استفاده از افعال در رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1

پارت اول شامل 6 نوع نمودار است که در اینجا به نحوه استفاده از افعال در رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1 می‌پردازیم. در ادامه نحوه استفاده از لغات number, comprised, total, amount, figure, period اشاره خواهیم کرد. در این بخش نحوه استفاده از افعال در رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1 آموزش داده شده است.

بیشتر داوطلبین بدون اطلاع و یادگیری لغات کلیدی رایتینگ تسک 1 آکادمیک شروع به نوشتن می‌کنند. اما اینجا زمانی است که دلسرد یا خسته می‌شوند. پیشنهاد من (بهرام زندی) به شما این است که قبل از نوشتن رایتینگ تسک 1 آکادمیک، لغات کاربردی این بخش را همراه با مثال تمرین کنید. این کار به شما، سرعت و انسجام می دهد. مطمئن باشید که بعداز خواندن این مطلب، رایتینگ تسک 1 را به راحتی می نویسید.

نحوه استفاده از افعال در رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1

Writing task 1 academic vocabulary: How to use number, amount, figure, total, period

لیست مطالب

عنوان درس: نحوه استفاده از افعال در رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1

نحوه استفاده از افعال در رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1 به این صورت است که شما “برای به دست آوردن نمره بالا در Writing Task 1 Academic” باید دامنه خوبی از گرامر و واژگان را داشته باشید. در این آموزش رایتینگ آکادمیک، به دایره لغات مخصوص نوشتن رایتینگ آیلتس نمودارها خواهیم پرداخت که از روش‏های مختلفی قابل استفاده هستند. تمرینات انتهای درس را پاسخ دهید تا دانش خود را آزمایش کنید. نکته اصلی یادگیری تمرین زیاد است، بنابراین به این فکر کنید که چگونه می توانید این کلمات را در Writing Task 1 Academic، به ویژه برای نمودارها و روندها، اعمال کنید.

1. استفاده از کلمه number

آیا می دانید کلمه “Number” می تواند به عنوان یک فعل و همچنین یک اسم استفاده شود؟

 • number – present verb
 • numbered – past verb
 • the number of – noun
 • outnumber – verb

Example sentences:

 1. Car production in Japan numbered around 9 million units last year.
 2. Coal exports in The USA outnumbered steel exports throughout the whole period.
 3. In September 2017, the total number of EU migrants to the UK was just under 100,000.
 4. The number of cars produced in Japan last year stood at around 9 million, outnumbering the USA (7 million).
 5. Cars produced in Japan number around 9 million units at present.

برای “People” همچنین از کلمه “the number of” استفاده می کنیم.  “People” به عنوان یک اسم قابل شمارش (countable) است.

 • The number of + countable noun 

The number of people living in London has risen to around 10 million since 1970.

در هنگام مقایسه چیزها یا افراد می توانید از کلمه outnumber نیز استفاده کنید. outnumber به معنی سبقت گرفتن است.

 • outnumber

The number of users on Facebook last year reached around 2 billion, outnumbering Twitter which stood at 1.5 billion users.

یک روش خوب برای پارافریز (مترادف) عبارت “the number of” استفاده از “the proportion of” است بنابراین می توانم بنویسم:

The proportion of users on Facebook last year reached around 2 billion, outnumbering Twitter which stood at 1.5 billion users.

2. استفاده از کلمات Comprised / Accounted for

برای گرفتن نمره خوب در بخش واژگان ، باید زبان خود را تغییر دهید. در اینجا 2 مثال وجود دارد:

 1. Energy production in France comprised 6% hydropower and 24% nuclear power in 2010.
 2. In 2010, hydropower and Nuclear power accounted for 6% and 24% of energy production in France, respectively.

3. استفاده از کلمه Total

 • totalled – past verb
 • in total – noun phrase
 • the total number /amount of – noun
 1. The number of cars produced in Japan totalled around 9 million last year.
 2. The total number of cars produced in Japan last year stood at around 9 million, outnumbering the USA (7 million).
 3. In total, 300,000 iPhones were manufactured in the last quarter of 2016.
 4. The total amount of electricity produced in the first half of 2016 was around 2 million kilowatts.

4. استفاده از کلمه Amount

 • The amount of + uncountable noun
 1. The amount of electricity produced in Canada from Hydroelectric power has risen sharply since 2012.
 2. The amount of coal used in Australia doubled throughout the whole period.
 3. Car production in The USA amounted to around 250,000 vehicles in the first half of 2015.

بعضی اوقات می توانید از کلمه "amounted to" (زمان گذشته) یا "amounts to" (زمان حال) استفاده کنید، که مترادف کلمه "in total" است.

The cost of repairs amount to $700  (present)
The cost of repairs amounted to $700  (past)

5. استفاده از کلمه Figure

در نحوه استفاده از افعال در رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1 بسیار مراقب باشید، به جای استفاده مداوم از “the number of” یا “the proportion of” ، می‌تواند از عبارت “the figure for” استفاده کنید.

 • uncountable nouns:  the figure for unemployment.
 • countable nouns: the figure for people
 • countries:  the figure for the USA.
 • percentages:  the figure for…… rose by 10%.
 1. The figure for people entering University reached a peak by 2014.
 2. The figure for CO2 emissions in The UK dipped slightly by the end of the 30 year period.
 3. The population figures for India rose by 12% over the two decades.
 4. The figure for unemployment dropped to 5% in 2015.

5. استفاده از کلمه rate و percentage

اگر ارقام، به درصد گفته شده بود، می توانید برای شروع جملات از  “the percentage of” یا “the rate of” استفاده کنید.

 1. The percentage of people who read print books decreased.
 2. The percentage of people who read e-books was larger/smaller in 2013 than in 2012.
 3. The Percentage of people who prefer e-books increased.
 4. Teenagers spend a smaller percentage on books than older people.
 5. the rate of covid 19 in the world.
 6. Finland initially had a lower rate, but in 2015 Finland outraced Sweden.
 7. Both countries’ divorce rates had some fluctuations.
 8. Sweden’s divorce rate was about 45% in 2011, being higher than Finland’s rate by approximately 8%.
 9. the rate of change of its position with respect to a frame of reference, and is a function of time.

6. استفاده از کلمه Period

این یک روش خوب برای نقل قول تاریخ است، به ویژه در Overview که بهتر است از اعداد یا جزئیات اجتناب کنید. بنابراین به جای نوشتن به عنوان مثال ، “from 2000 to 2010” می توانید بنویسید:

 • in a ten year period
 • throughout the ten year period
 • throughout the whole period

نمودارهایی که در آن دوره زمانی وجود دارد، اگر می خواهید در مورد سال اول و آخر بنویسید از دو عبارت زیر استفاده کنید:

 1. at the start of the period
 2. at the end of the period

7. تمرین (نحوه استفاده از افعال در رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1)

در اینجا 2 نمودار از اخبار BBC در مورد مهاجرت افرادی از انگلستان (قبل و بعد از Brexit) آورده شده است. (توجه داشته باشید که این فقط برای اهداف تمرینی است و نه مطالب رسمی کمبریج آیلتس. منبع: BBC و ONS)

تمرین زیر در نحوه نوشتن رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1 به شما کمک خواهد کرد. پاسخ های خود را بررسی کنید. توجه داشته باشید که گرامر در گذشته باید به صورت past tense باشد.

bbc line graph
تمرین نحوه استفاده از افعال در رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1

Use these words:

The proportion of  / The figure for  / outnumbered  /
the whole 10 year period  / amounted to  / The number of / numbered

 1. EU migrants ___________  around 90,000 in December 2012 and rose steadily until June 2016.
 2. _______________ EU migrants rose steadily from December 2012 to June 2016.
 3.  _______________ non EU migrants _____________ slightly over 200,000 by September 2017.
 4.  British ___________  Non EU migrants throughout the ____________________ .
 5. __________________ non EU migrants in December 2007 amounted to 200,000.

1. EU migrants numbered around 90,000 in December 2012 and rose steadily until June 2016.

2. The number of EU migrants rose steadily from December 2012 to June 2016.

3. The figure for non-EU migrants amounted to slightly over 200,000 by September 2017.

4. Non-EU migrants outnumbered EU migrants throughout the whole 10 year period.

5. The proportion of non-EU migrants in December 2007 amounted to 200,000.

امتیاز (نحوه استفاده از افعال در رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1)
5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش‌های گام به گام مهارت‌های آیلتس
IELTS Writing Task 2
Speaking Full Courses
Listening Full Courses
Reading Full Courses
ielts writing task 1 structure