logo-zandi-english

آنالیز و نمونه جواب رایتینگ جنرال informal

آنالیز و نمونه جواب رایتینگ جنرال informal

بسیاری از داوطلبین آنقدر به رایتینگ تسک 2 توجه می کنند که غالباً از رایتینگ جنرال 1 غافل می شوند. بدیهی است که 70% نمره رایتینگ متعلق به تسک 2 می‌باشد، اما اگر رایتینگ 1 شما ضعیف باشد، شما ممکن است نمره باند 7 را از دست بدهید.

برای کسب نمره باند 7 در آزمون رایتینگ آیلتس، باید در هر دو تسک خوب عمل کنید. اگر نمره رایتینگ شما به شرح زیر باشد:

  • task 1= 6
  • task 2= 7

در این شرایط نمره باند شما 6.5 است. به عبارت دیگر نمره شما از پایین گرد می‌شود.

How to write an informal letter in IELTS general writing task 1

لیست مطالب (آنالیز و نمونه جواب رایتینگ جنرال informal)

ادامه محتوا فقط در اختیار اعضاء است، در صورت تمایل می‌توانید خرید و ثبت‌نام کنید.

ثبت نام حساب جدید

دسترسی کامل به منابع رایتینگ آیلتس تسک 1 آکادمیک و جنرال

آموزش‌های گام به گام مهارت‌های آیلتس
Academic Task 1 Courses
General Task 1 Courses
IELTS Writing Task 2
Speaking Full Courses
Listening Full Courses
Reading Full Courses
ielts general writing task 1 structure