logo-zandi-english

آنالیز و نمونه جواب رایتینگ جنرال informal

آنالیز و نمونه جواب رایتینگ جنرال informal

بسیاری از داوطلبین آنقدر به رایتینگ تسک 2 توجه می کنند که غالباً از رایتینگ جنرال 1 غافل می شوند. بدیهی است که 70% نمره رایتینگ متعلق به تسک 2 می‌باشد، اما اگر رایتینگ 1 شما ضعیف باشد، شما ممکن است نمره باند 7 را از دست بدهید.

برای کسب نمره باند 7 در آزمون رایتینگ آیلتس، باید در هر دو تسک خوب عمل کنید. اگر نمره رایتینگ شما به شرح زیر باشد:

 • task 1= 6
 • task 2= 7

در این شرایط نمره باند شما 6.5 است. به عبارت دیگر نمره شما از پایین گرد می‌شود.

How to write an informal letter in IELTS general writing task 1

لیست مطالب (آنالیز و نمونه جواب رایتینگ جنرال informal)

چطور رایتینگ غیر رسمی جنرال بنویسیم؟

برای تجزیه و تحلیل سوال در ابتدا مهمترین گام این است که بفهمیم سبک نامه (رسمی یا غیررسمی) است. حدود 3 دقیقه وقت بگذارید تا پاسخ خود را برنامه ریزی کنید. برای نوشتن نامه حدود 20 دقیقه وقت دارید، بنابراین این به معنای 3 دقیقه برنامه ریزی و 17 دقیقه نوشتن است. نامه well-panned، نامه خوبی خواهد بود.

در رایتینگ جنرال تسک 1 همیشه 3 سوال جزئی وجود دارد و باید در نامه آنها را پوشش دهید. شما باید برای هر سوال، یک پاراگراف جداگانه داشته باشید، در زیر ساختار 7 مرحله ای را مشاهده می کنید.

ielts general writing task 1 structure

نامه غیر رسمی برای فروش لپ‌تاپ (1)

شما می خواهید لپ تاپ خود را بفروشید. فکر می کنید یکی از دوستانتان خواهان این لپ تاپ است و احتمالا آن را از شما بخرد. در ادامه سه سوال جزئی از شما پرسیده شده است.

You should spend about 20 minutes on this task.

You want to sell your Laptop. You think a friend of yours might like to buy it from you.

Write a letter to your friend.
In your letter:

 • Explain why you are selling the Laptop.
 • Describe the Laptop.
 • Suggest a date when your friend can come and see it.

Dear Farzad,

I hope you are well, I remembered that you said you were interested in buying a DELL Inspiron last week. I just wanted to let you know that I’ve decided to sell my laptop.

I bought my DELL Inspiron laptop 3 months ago, so it’s still in really good condition. The reason for selling it is that I just started work at Google and they have issued everyone in the RnD department free brand new ASUS Chrome books, which I think is much better for me, it also has more features for what I need to do.

My DELL Inspiron has a new core i7 processor so it’s very fast, it’s also lightweight and has a 13-hour battery life. It has a 17inch screen and an HD webcam. It contains the latest software such as Photoshop, Word, PowerPoint, and Garage band. There are no scratches and it looks like new.

If you are still interested, I’m free next Monday morning June 11th, at 10 am, also Tuesday afternoon, June 12th, between 2 pm and 5 pm.

Hope to hear from you soon.

Regards
Bahram

181 words

تفاوت رایتینگ تسک 1 جنرال و آکادمیک

اگر به جای نسخه آکادمیک ، آیلتس جنرال انجام می دهید، خوش شانس هستید. در تسک 1 جنرال ielts ، فقط باید نامه بنویسید یا رسمی خواهد بود یا غیر رسمی. یک سبک نیمه رسمی وجود دارد اما اگر در حال نوشتن نامه به دوست خود هستید، حتی اگر در یک محیط تجاری باشد، فقط به صورت غیررسمی بنویسید.

در نسخه آکادمیک آیلتس یکی از موارد زیر از شما پرسیده می شود:

بنابراین کار نوشتن آیلتس آکادمیک شامل 6 نوع می شود و در کل سخت است.

به یاد داشته باشید که در پایان نامه های غیر رسمی آیلتس جنرال، شما باید فقط با نام کوچک خودتان نامه را تمام کنید.

نامه غیر رسمی برای مشاوره در مورد مسئله کاری (2)

یکی از دوستان برای مشاوره در مورد مشکلی در محیط کار نامه ای نوشته است. شما در گذشته دچار همین مشکل شده اید. در ادامه سه سوال جزئی از شما پرسیده شده است.

You should spend about 20 minutes on this task.

A friend has written to you asking for advice about a problem at work. You have had a similar problem in the past.
Write a reply to your friend.

In your letter

 • Tell your friend you understand the problem.
 • Explain what happened to you in the past.
 • Suggest possible solutions to the problem.

Write at least 150 words.
You do NOT need to write any addresses.
Begin your letter as follows:
Dear …………………,

Dear Reza,

Thanks for your letter, glad you managed to get that job in the marketing department. I just thought I would give you my views on the issues you mentioned.

I completely understand the stress you have been going through there, it’s not a good situation when you are given so much overtime, especially if most of it is unpaid overtime and having to work on Friday.

I had a very similar problem when I was working at Apple. I was working 6 days a week for the first 3 months as there was a big product launch. The whole team was stressed and exhausted, the boss was very strict and demanded we meet the deadline. After that, things calmed down and we went back to a normal workload.

I would recommend sticking with it for now as you have only just started the job. After you meet targets, I reckon things will settle down and get easier. I also suggest talking to your boss about the unpaid overtime and get clear how long this will continue for.

Good luck with everything, let me know how it all works out.

Regards
Bahram

191 words

آنالیز و تحلیل نامه غیر رسمی (2)

یک پاراگراف مقدماتی نوشته شده است، تا به خواننده بگوییم در ادامه چه مطالبی را مشاهده می‌کند.

”Thanks for your letter, glad you managed to get that job in the marketing department. I just thought I would give you my views on the issues you mentioned.”

شاید این کار لازم نباشد، اما برای انسجام کلی متن رایتینگ جنرال و سازماندهی مفید است.

هر سوال جزئی در پاراگرافهای جداگانه نامه توضیح داده شده است.

 • به دوست خود بگویید که مشکل را درک کرده اید.
 • در مورد آنچه در گذشته برای شما اتفاق افتاده توضیح دهید.
 • راه حلهای ممکن برای حل مشکل را پیشنهاد دهید.

In an informal letter like this, you can end with: Regards / All the best / Take care / Many thanks

تعداد کلمات در پاسخ مدل 191 کلمه است و به نظر زیاد است. برای جواب کاملاً توسعه یافته، حدود 160 تا 180 کلمه را در تسک 1 جنرال بنویسید. شما برای یک رایتینگ طولانی نمره باند بالاتری نمی گیرید. رایتینگ طولانی می تواند نتیجه منفی داشته باشد، زیرا احتمالاً شما دچار اشتباهات بیشتری خواهید شد.

Word count is high in the model answer at 191 words but it doesn’t have to be this long. Aim for around 160 to 190 words in task 1 for a fully developed answer. You do not get a higher band score for a really long answer and it could be counterproductive as you will probably make more mistakes.

نامه غیر رسمی برای مشاوره در مورد مسئله کاری (2)

شما باید بیشتر ورزش فیزیکی انجام دهید. برای دوست خود نامه ای بنویسید و از او بخواهید که به شما بپیوندد.
 • بگویید چرا می خواهید ورزش فیزیکی انجام دهید.
 • قصد دارید چه نوع ورزش فیزیکی را انجام دهید.
 • چرا دوست دارید دوستتان به شما بپیوندد.

You need to do more physical exercise. Write a letter to your friend asking him to join you.

– Say why you want to do physical exercise.
What type of physical exercise you are planning to do.
– Why do you want your friend to join you.

Dear Ali,

I just thought I’d drop you a quick line to see if you’d like to join me at the gym this weekend.

As I mentioned to you last week, I’ve put on about 4kgs recently. Since I started my job 2 months ago I’ve been stuck in the office most days and never get a chance to do much exercise. A new gym has opened in town and this could be a good chance to lose the flab.

I’m planning to use the running machine and they also have a rowing machine, that really burns the fat. I really need to build some muscle too, so the weights would be very handy for me.

You mentioned that you wanted to do some weight training so this could be a good opportunity for us to work out together. I also need someone to motivate me so it’d be great if you could join. I was thinking we could go on Saturdays and Wednesday evenings.

Let me know what you think.

All the best

Bahram

175 words

Note: Keep the word count below 190 words, it is not necessary to write more than this. You should write over 150 words though, aim for 160 to 180 words in writing task 1 (same for the academic version of IELTS)

چه نکاتی در نامه غیر رسمی استفاده شده است؟

باید قبل از نوشتن هر چیزی، چند دقیقه برای تحلیل رایتینگ تسک 1 جنرال وقت بگذارید. زیر کلمات کلیدی خط بکشید، تا بدانید دقیقاً درباره چه چیزی باید بنویسید.

بنابراین در اصل شما باید نامه ای بنویسید و از یک دوست دعوت کنید تا در انجام ورزش بیشتر به شما ملحق شود، توجه داشته باشید که در writing ورزش بدنی یا فیزیکی ذکر شده است.

شما باید در مورد نوع ورزشی که می خواهید انجام دهید توضیح دهید، بنابراین این می تواند دویدن، تمرین با وزنه، رفتن به باشگاه و غیره باشد. به فرم آینده توجه کنید “Planning to do” یعنی از زمان آینده “would” برای نوشتن قصد خودتان استفاده کنید.

شما همچنین باید برای دوست خود دلیل بیاورید که چرا می خواهید او در این امر به شما بپیوندد. به عنوان مثال، به شخصی نیاز دارید که انگیزه شما را حفظ کند.

کلمات Contractions یا اختصار نامه های غیر رسمی

نگاهی دقیق تر بیندازید و خواهید دید که در نامه از Contractions یا اختصار استفاده شده است، این برای نامه غیر رسمی لازم است. Contractions فرم های کوتاهی مانند زیر هستند:

 • I’d (I would)
 • you’d (you would)
 • I’ve (I have)
 • I’m (I am)
 • it’d (it would)
 • can’t (cannot)
 • won’t (will not)
 • aren’t (are not)
 • isn’t (Is not)

کلمات Signing off یا پایان دادن به نامه

چند کلمه آخر در انتهای نامه کلمات signing off هستند، در یک نامه غیر رسمی از یک سبک دوستانه استفاده کنید مانند:

 • Regards
 • All the best
 • Kind Regards (can also be formal and warm)
 • Take care
 • Cheers (casual and informal)

سایر منابع برای آموزش رایتینگ جنرال informal

امتیاز (آنالیز و نمونه جواب رایتینگ جنرال informal)
5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش‌های گام به گام مهارت‌های آیلتس
IELTS Writing Task 2
Speaking Full Courses
Listening Full Courses
Reading Full Courses
ielts general writing task 1 structure