logo-zandi-english

تکنیک سوالات Matching headings در ریدینگ

تکنیک سوالات Matching headings در ریدینگ

در بخش reading آیلتس ، 14 نوع سوال مختلف وجود دارد که در درس‌های قبل به آنها اشاره کردیم. همچنین گفتیم که برای هر یک از متن‌های reading ، ممکن است 3 یا 4 نوع مختلف سوال داده شود. انواع سوالاتی مانند True False Not Given, Yes No Not Given, completing a sentence, matching a heading یا multiple choice از جمله این سوالات هستند.

نکات طلایی سوالات Matching headings

سوالات “Matching headings” توانایی شما را در درک تفاوت‌های ایده اصلی و جملات حمایتی را بیان می‌کند. سوالات Matching headings می‌توانند بسیار چالش برانگیز باشند، بنابراین در اینجا چند نکته مهم برای تقویت آورده شده است.

1. Matching heading questions are not in order in the text, unlike True False Not Given or Yes No Not Given which are always in order.

2. You can’t just get the meaning by skimming alone, you need to understand the paragraph by reading in detail if you are unsure of the answer.

3. Read the first 2 sentences and the last 2 sentences of the paragraph to get a good idea of meaning. Look out for synonyms and antonyms.

4. Think about how the heading and words in the paragraph could be paraphrased. Underline keywords in the heading then go through the paragraphs.

5. Watch out for synonyms, it is very important to work on your vocabulary.

6. Do the matching headings questions first because it takes longer, then the other task questions will be easier.

7. Spend no more than 2 minutes on each question. If you can’t get it then move on to the next one and come back later to that question, in the worst case if you still can’t get it then guess.

8. Remember that some headings often look similar and students can’t decide the best match.

9. Answers are written in Roman numerals (x iv i iii etc..)

10. A good practice technique is to read the paragraphs first and then think of your own ideas for a heading.

1. جواب سوالات Matching heading بدون ترتیب در متن ظاهر می‌شوند، بر خلاف True False Not Given یا Yes No Not Given که همیشه مرتب هستند.

2. شما فقط نمی توانید با استفاده از Skimming معنی را بدست آورید، گاهی‌اوقات شما باید پاراگراف را با خواندن جزئیات درک کنید.

3. دو جمله اول و دو جمله آخر پاراگراف را بخوانید تا ایده خوبی در مورد معنا پیدا کنید. به دنبال مترادف و متضاد باشید.

4. به این فکر کنید که چگونه عنوان و کلمات موجود در پاراگراف می توانند نقل قول شوند. زیر کلمات کلیدی عناوین خط بکشید، سپس پاراگراف ها را مرور کنید.

5- مراقب مترادف‌ها و پارافریز جملات باشید، بسیار مهم است که روی واژگان خود کار کنید.

6. سوالات Matching heading را آخر انجام دهید، زیرا با انجام باقی سوالات، تا حدودی با متن آشنا می‌شوید، و پیدا کردن پاسخ سوالات راحت‌تر خواهد بود.

7. برای هر سوال بیشتر از 2 دقیقه وقت صرف نکنید. اگر نمی توانید جواب را پیدا کنید، به سوال بعدی بروید و بعداً به این سوال بازگردید، در بدترین حالت اگر هنوز نمی توانید آن را بیابید، حدس بزنید.

8- به یاد داشته باشید که بعضی از عناوین اغلب شبیه به هم هستند و داوطلبین نمی توانند بهترین تطابق را تعیین کنند.

9. پاسخ ها با اعداد رومی نوشته می شوند (x iv i iii و غیره.)

10. یک روش تمرین خوب این است که ابتدا کیورد عناوین را پیدا کنید، سپس به متن مراجعه کنید.

مثال برای مترادف کلمات

درک مترادف ها مهارت بسیار مهمی در reading آیلتس است. به عنوان مثال ، کلمه ای مانند “advantage” در عنوان می تواند به عنوان “downside” در متن نوشته شود. در اینجا چند نمونه از مترادف‌ها در متن reading آورده شده است:

Advantage=Benefit
Difficulty = Problem
Aim=Purpose
Factor=Influence
Disadvantage=Downside
Risk=Hazard
Role=Part
Issue=Problem
Organise = Co-ordinate

از لیست بالا، 6 کلمه را انتخاب کنید، که با متن زیر مطابقت داشته باشد. امکان وجود بیش از یک پاسخ هست.

1. The _________ of nuclear power is that if there is an accident it can have dire consequences.
2. Global warming pose __________ to many species.
3. The _______ that humans play in the destruction of the environment cannot be underestimated.
4. Education can be a huge _________ in a persons mental development.
5. Economic ___________ impact the crime rate in most developed countries.
6. The government decided to _____________ a rescue effort to reach the survivors of the Earthquake.

1. The disadvantage of nuclear power is that if there is an accident it can have dire consequences.
2. Global warming poses a risk to many species.
3. The part that humans play in the destruction of the environment cannot be underestimated.
4. Education can be a huge factor in a persons mental development
5. Economic problems impact the crime rate in most developed countries.
6. The government decided to co-ordinate a rescue effort to reach the survivors of the Earthquake.

مثال برای پارافریز در reading

از بین تمام مهارت هایی که برای پیشرفت در آیلتس نیاز دارید ، باید بگویم که درک اینکه paraphrase چگونه کار می کند مهارت شماره یک است، و این نسبت مستقیم با سطح دایره لغات شما دارد. درک نحوه کارایی مترادف و متضاد در متن‌های ریدینگ بسیار مهم است. همانند درس‌های قبل جدولی از جملات پارافریز آورده شده است.

مثال برای پارافریز در reading

اگر در مورد موضوعات ریدینگ آیلتس دانش ندارید، نگران نباشید، زیرا reading مربوط به دانش عمومی شما نیست. در حقیقت ریدینگ برای تست دایره لغات و درک مطلب طراحی شده است. برخی از کلمات ناآشنا را حدس بزنید یا پیش بینی کنید. نیازی به درک همه کلمات نیست. برای دیدن آموزش حدس زدن کلمات کلیک کنید.

When approaching IELTS reading you need to :

  • Scan and skim the text
  • Read in detail in the area where you think the answer could be
  • Be very aware of how paraphrasing works
  • Have a good understanding of synonyms

تمرین کوتاه

یک تمرین از نوع سوالات matching heading در ادامه آمده است. برای دانلود این متن اینجا کلیک کنید.

List of Headings

i The environmental impact of modern farming
ii The effects of government policy in rich countries
iii Governments and management of the environment
iv The effects of government policy in poor countries
v Farming and food output

Section A
The role of governments in environmental management is difficult but inescapable. Sometimes, the state tries to manage the resources it owns and does so badly. Often, however, governments act in an even more harmful way. They actually subsidise the exploitation and consumption of natural resources. A whole range of policies, from farm-price support to protection for coal mining, do environmental damage and (often) make no economic sense. Scrapping them offers a two-fold bonus: a cleaner environment and a more efficient economy. Growth and environmentalism can actually go hand in hand if politicians have the courage to confront the vested interest that subsidies create.

Section B
No activity affects more of the earth’s surface than farming. It shapes a third of the planet’s land area, not counting Antarctica, and the proportion is rising. World food output per head has risen by 4 percent between the 1970s and 1980s mainly as a result of increases in yields from land already in cultivation, but also because more land has been brought under the plough. Higher yields have been achieved by increased irrigation, better crop breeding, and a doubling in the use of pesticides and chemical fertilizers in the 1970s and 1980s.

Section C
All these activities may have damaging environmental impacts. For example, land clearing for agriculture is the largest single cause of deforestation; chemical fertilizers and pesticides may contaminate water supplies; more intensive farming and the abandonment of fallow periods tend to exacerbate soil erosion; and the spread of monoculture and use of high-yielding varieties of crops have been accompanied by the disappearance of old varieties of food plants which might have provided some insurance against pests or diseases in future. Soil erosion threatens the productivity of land in both rich and poor countries. The United States, where the most careful measurements have been done, discovered in 1982 that about one-fifth of its farmland was losing topsoil at a rate likely to diminish the soil’s productivity. The country subsequently embarked upon a program to convert 11 per cent of its cropped land to meadow or forest. Topsoil in India and China is vanishing much faster than in America.

Answers and analysis.

Section A – iii
Section B – v
Section C – i

Analysis:
In section A the main keywords are “government, environmental management, policies, the state, politicians” This paragraph explains the role of governments managing the environment with examples about subsidies, environmental damage, specific policies. It is clear that section A is iii

In section B the main keywords are “farming, food output, yields, cultivation, irrigation, crop breeding, fertilisers” This clearly shows that the paragraph is about farming methods and production of food. So section B is v.

Section C keywords are “deforestation, pesticides, contaminate soil erosion, high yield crops, topsoil” This points to environmental issues, also there are examples of the USA, China and India regarding topsoil diminishing, which means eroding or reducing. It’s clear that the matching heading is i .

امتیاز (تکنیک سوالات Matching headings در ریدینگ)
5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش‌های گام به گام مهارت‌های آیلتس
IELTS Writing Task 2
Speaking Full Courses
Listening Full Courses
Reading Full Courses