نمونه رایتینگ نمودار گراف خطی Line graph

نمونه رایتینگ نمودار گراف خطی Line graph

یکی از سوالات رایج آزمون آیلتس، رایتینگ نمودار گراف خطی Line graph است. اگر به نمونه رایتینگ نمودار گراف خطی Line graph که در این صفحه آمده‌اند دقت کنید، مشاهده می‌کنید که محور افقی یا X همیشه زمان را نشان می دهد. در محور عمودی Y اعداد و ارقام هستند که با این اطلاعات شما باید روند اتفاقات شکل را گزارش کنید. در آزمون ielts حداقل 3 دقیقه برای آنالیز و تحلیل سوال اختصاص دهید.

شما باید یک پاراگراف مقدمه که همان صورت سوال با کلمات جایگزین است، بنویسید. در ادامه پاراگراف overview ویژگی های اصلی نمودار Ling graph را بنویسید. دو پاراگراف body برای توضیح جزئیات نمودار Line graph ذکر کنید. شما باید منتخب زمان، ارقام و اعداد نمودار Line graph را شرح دهید.

لیست مطالب

عنوان درس: نمونه رایتینگ نمودار گراف خطی Line graph

در این مقاله یک نمونه رایتینگ line graph رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1 با تجزیه و تحلیل آن آمده است. سپس در ادامه بیش از 10 نمونه رایتینگ line graph از منابع مختلف آیلتس با جواب نوشته شده است. اگر در ابتدای یادگیری IELTS Writing academic task 1 هستید، حتما ویدیوهای آیلتس سایمون را تماشا کنید، زیرا سایمون انواع سوالات رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1 را بررسی می‌کند و یک نمونه سوال را جواب می‌دهد. نکته بسیار مهم قبل از نوشتن رایتینگ آیلتس، خواندن نمونه رایتینگ زیاد است.

مثال از کتاب کمبریج آیلتس 9

یک نمودار خطی (Line graph) از کتاب کمبریج آیلتس 9 در مورد مصرف انرژی ایالات متحده بر اساس نوع سوخت در پایین آمده است. تاریخ نمودار line graph از سال 1980 شروع شده و تخمینی از روند مصرف انرژی در آینده مشاهده می‌شود. همیشه حدود 2 دقیقه وقت بگذارید تا سوال و نمودار را تجزیه و تحلیل کنید. در مجموع 4 دقیقه به برنامه ریزی اختصاص دهید.

IELTS-9-energy-consumption-task-1
نمونه رایتینگ نمودار گراف خطی Line graph

آیا نمودار ایستا یا پویا است؟

برای نمودارهای استاتیک و نمودارهای پویا از زبانهای مختلف استفاده می شود. قبل از نوشتن رایتینگ آیلتس Line graph، همیشه اطمینان حاصل کنید که نمودار خطی را به خوبی تجزیه و تحلیل کرده‌اید. مثلاً در مثال بالا بازه زمانی 50 سال نشان داده شده است، بنابراین این نمودار پویا (dynamic) است. اگر در شکل هیچ زمانی ذکر نشود و یا همه اطلاعات در یک تاریخ عنوان شود، بنابراین آن نمودار ایستا (static) است.

 • Static data means that the chart or graph displays one period of time.
 • Dynamic data shows two or more periods of time and how trends change over a period of time.

آنالیز و تحلیل نمونه رایتینگ نمودار گراف خطی Line graph

 • سرفصل: در محور عمودی میزان مصرف انرژی در Quadrillion units را نشان می‌دهد. در محور افقی ، محدوده تاریخ از 1980 تا 2030 را نشان می دهد. (تاریخچه و پیش بینی ها)
 • پاراگراف: متشکل از یک مقدمه کوتاه، یک Overview و 2 پاراگراف Body است. نتیجه گیری لازم نیست، تعداد کلمات برای یک پاسخ کاملاً توسعه یافته حداکثر 170 کلمه خواهد بود. (حداقل 150 کلمه)
 • روندها: نمودار داده های پویا را نشان می دهد. این بدان معنی است که با گذشت زمان تغییراتی ایجاد می شوند. بدیهی است که سوختهای فسیلی (زغال سنگ، گاز، نفت) بیشترین میزان مصرف را با افزایش پیش‌بینی شده نشان می‌دهند، در حالی که انرژی های پاک (باد ، هیدرو ، خورشیدی ، هسته ای) کمترین میزان مصرف را دارند و نسبتاً کم باقی خواهند ماند.
 • گروه بندی داده ها: بهترین راه برای گروه بندی داده ها در این دو دسته (سوخت های فسیلی و سوخت های پاک) است و با گروه بندی داده هایی که می توانید برای coherence and cohesion بدست آورید.
 • گرامر: باید از past tense / present perfect و همچنین از لغات پیش‌بینی استفاده کنید.

نمونه رایتینگ نمودار گراف خطی Line graph

IELTS-9-energy-consumption-task-1
نمونه رایتنیگ Line graph

The graph illustrates data from a 2008 report regarding energy consumption in the USA since 1980 with predictions until 2030.

Overall, fossil fuels have shown increases in consumption since the start of the period with expectations for even more reliance on these fuel sources. Cleaner energy sources have accounted for considerably less consumption with predictions for a similar trend.

Fossil fuels saw steady increases in energy consumption since 1980. Petrol and oil started the period at 35 quadrillion units, fluctuated until 2000, and then climbed steadily with a prediction of over 45 quadrillion units by 2030. Coal followed a similar trend with expectations of around 30 quadrillion units by 2030. Natural gas usage demonstrated fluctuations and it is set to level off at approximately 24 quadrillion units from 2020 onwards.

Regarding cleaner energy fuel sources, they all began the period at under 5 quadrillion units and showed declines in their use, with the exception of nuclear, which climbed slightly to 6 quadrillion units in 2005 and is anticipated to reach about 10 quadrillion units. Solar and wind also expect to see slight increases. Hydropower is projected to remain relatively unchanged until 2030.

نکات ضروی در رایتینگ آیلتس Line graph

 1. به یاد داشته باشید که شما نباید در مورد هر یک از داده ها بنویسید.
 2. شما باید بصورت انتخابی باشید و روندهای اصلی را پوشش دهید.
 3. شمارش کلمات در حدود 160 تا 170 کلمه برای یک پاسخ خوب و توسعه یافته کافی است.
 4. برای یک جواب خیلی طولانی نمره بالاتری دریافت نمی‌کنید. آن را مختصر و واضح نگه دارید.
 5. شما می‌توانید نوشتن خود را با استفاده از پاسخ نامه آیلتس رسمی تسک 1 انجام دهید. (ielts practice test writing answer sheet)

نمونه رایتینگ نمودار گراف خطی Line graph (Model Answer)

لطفاٌ برای دیدن نمونه رایتینگ Line Graph بر روی هر یک از آکاردیون ها در زیر کلیک کنید. تمام نمودارهای خطی از منابع معتبر و رسمی IELTS گردآوری شده‌اند. 

The chart below shows the price in Euros of 800 grams of four types of bread in one European country from 2001 to 2006

Line-graph-academic-ielts

Write at least 150 words.

Model Essay

The line graph illustrates the price of 800 grams of various types of bread in a particular European nation over five consecutive years, starting from 2001.

It is clear that while the price of brown, white and rye bread increased, the price of wholegrain bread witnessed a wild fluctuation over the period shown. Additionally, the figure for brown bread saw the biggest change.

In 2001, residents in this country had to spend 0.8 euros for 800 grams of wholegrain bread, while the other types only cost 0.6 euros each. In 2002, the price of wholegrain, brown and white bread increased dramatically, with the figure for wholegrain bread reaching a peak of 1.8 euros, whereas the price of rye bread saw a slight decline.

From 2002 to 2005, the figures for rye bread and white bread both increased considerably to 1.3 and 0.7 euros respectively, while there was a substantial drop of 1 euro in the price of wholegrain bread in 2005. Meanwhile, the price of brown bread fluctuated wildly between 1.4 euros and 1.6 euros throughout the period.

(178 words)

Vocabulary

 • Consecutive (adj)
 • A wild fluctuation
 • A substantial drop

The graph below gives information on the performance of a train company in October and November in 2008.

Line-graph-academic-ielts

Write at least 150 words.

Model Essay

The two-line graphs illustrate the percentage of trains, from a particular company, that were either cancelled or running late in October and November in 2008.

It is clear that the percentage of trains that were delayed or cancelled both witnessed significant fluctuations over the period shown. Additionally, while the highest percentage of train trips were cancelled in October, the highest percentage of trains that were late occurred in November.

In the first week of October, about 20% of all trains did not run on time. This figure then rose slightly in the next week before dropping to about 5% in the last week of October. In contrast, approximately half of all trains were late during the second week in November, followed by a slight drop to 40% in the third week.

Starting at only 1% of total trains in the first week, the percentage of trains that were cancelled reached a peak of 7% in the second week, but later dropped back to the initial figure. There was an increasing fluctuation in this figure throughout the rest of the period, with about 4% of total trains being cancelled in the final week.

(193 words)

vocabulary

 • To delay (v)
 • To occur (v)

The line graph shows telephone subscribers, and fixed-line phones, per 100 inhabitants in Africa between 1994 and 2004.

Line-graph-academic-ielts

Write at least 150 words.

Model Essay

The given line graph compares the percentage of people in Africa who subscribed to mobile, and fixed-line phones, from 1994 to 2004.

Overall, the line graph shows that the percentage of subscribers for both mobile and fixed-line phones increased over the period. However, while fixed-line phones were the most popular choice at the beginning of the period, mobile phones were significantly more popular by the end of the period.

In 1994, 1.7% of African inhabitants subscribed to fixed-line phones, with only 0.06% of people using mobile phones. Both types of phone subscription slowly increased over the following four years, with mobile phones increasingly gaining popularity and equaling the percentage of fixed-line users in the year 2000, at approximately 2.5%.

From 2000 onwards, while the percentage of fixed-line subscribers continued to slowly increase, the percentage of mobile phone users saw a dramatic rise, ending up at 8.8% in 2004, compared to 3.1% for fixed-line subscribers in the same year.

(165 words)

vocabulary

 • To gain popularity (collocation)
 • To equal something (v)

The graph below shows the population of a particular country by age group starting in 1960 and including a forecast to 2040.

Line-graph-academic-ielts

Write at least 150 words.

Model Essay

The line graph compares and predicts the proportion of the population, in three different age groups, in a particular country, from 1960 to 2040.

Overall, people aged 15-64 accounted for the greatest percentage of the population for all recorded and predicted years. It is also clear that while the proportion of people aged 65 and over increased during the period, the percentage of those aged less than 65 decreased, with both trends expected to continue into the future.

In 1960, just over half of the population was aged 15-64. The figure then slightly fluctuated over the next 50 years, peaking at about 60% in 1970 and 1990. It is forecasted to gradually decline to around 45% by 2040. Meanwhile, the percentage of people aged 0-14 began at 30% in 1960 and dropped to half of that by 2000. This figure is also predicted to continue decreasing to reach around 10% by 2040.

From the graph, it can also be seen that the percentage of elderly people in this country experienced remarkable growth during the period. In 1960, only 15% of the population was aged 65 or older. The figure began to rise in 1970 to be at 20% in 2000. This figure has continued to rise and is expected to continue rising in the future.

(215 words)

Vocabulary

 • To account for
 • To forecast

The line graph shows the number of international conferences in three different cities from 1965 to 2010.

Line-graph-academic-ielts

Write at least 150 words.

Model Essay

The line graph illustrates the number of international conferences held in three different cities, over a period of thirty-six years, beginning in 1965.

It is clear that while the number of international conferences held in city C increased dramatically, there were some fluctuations in the figures for the other cities over the period shown. Additionally, city C saw the biggest change in its figures.

In 1965, city A held about 35 international meetings, which was the highest figure for all cities in all years, while just under 30 conferences were organized in city B. In contrast, there were no international conferences in city C that year.

Over the next 35 years, the number of international meetings that took place in city C rose sharply to peak at over 30 in 1980 and then fell slightly before rising again to around 30 in 2010. The figures for the other cities, however, both witnessed some fluctuations throughout the period, both holding approximately 25 conferences each in the final year.

(168 words)

Vocabulary

 • International meetings = international conferences
 • To held = to take place = to organize (v)

The graph below shows UK air pollutants in millions of tonnes, from three different sources, between 1990 and 2005.

Line-graph-academic-ielts

Write at least 150 words.

Model Essay

The line graph compares the amount of emissions released into the air from three different sources, between 1990 and 2005.

Overall, the total number of air pollutants gradually declined over the period shown. While the figures for industry and households decreased over the period, the figures for transport saw an increase.

In 1990, a total of nearly 8 million tonnes of air contaminants were emitted from the three mentioned sources, with the largest figure belonging to the industry, at 6 million tonnes. The amount of pollutants due to transport and households were the same, at approximately 1 million tonnes each.

The total number of pollutants discharged into the air gradually reduced over the next fifteen years, with the total figure declining to about 5 million tonnes by 2005. In addition, air pollutants from industrial activity also decreased over time, from just under 6 million tonnes in 1990 to about 2 million tonnes in 2005. Despite the figures for households and transport being equal at the beginning of the period, the quantity of air pollutants from transport saw a small increase to 3 million tonnes by 2005, while air pollutants from households experienced a drop to a negligible amount.

(196 words)

Vocabulary

 • The amount of emissions released into the air
 • Number of pollutants discharged into the air
 • The quantity of air pollutants
 • Air contaminants (n)
 • A negligible amount (n)

The line graph below shows oil production and consumption in China between 1982 and 2006.

Line-graph-academic-ielts

Write at least 150 words.

Model Essay

The graph illustrates how much oil was produced and consumed every day in China, over a 24-year period starting from 1982.

Overall, China witnessed an increase in both the production and consumption of oil over the period shown. However, oil consumption rose significantly faster than that of its production.

At the beginning of the period, the figures for oil production and consumption were both around 2 million barrels per day. However, while the rate of oil consumption rose only slightly over the next eight years, to approximately 2 million barrels per day, oil production increased significantly per day to 3 million barrels per day in 1986, then remained constant until 1990.

From 1990 onwards, the amount of oil that was consumed per day saw steady growth to end up at just over 6 million barrels. Meanwhile, the rate of oil production continued to increase from 1990, but only marginally, ending up at approximately 3.5 million barrels per day in 2006, which was significantly less than the countries consumption rate.

(169 words)

Vocabulary

 • Oil production and consumption (n)
 • The rate of oil consumption (n)
 • To remain constant
 • Marginally (adv)

The line graph below gives information about the percentage of women aged 15-64 in employment in 5 nations between 2003 and 2009.

Line-graph-academic-ielts

Write at least 150 words.

Model Essay

The line graph illustrates the percentage of females between 15 to 64 years old having jobs in five nations from 2003 to 2009.

It is clear that while the employment level of women in this age group in Iceland decreased, the percentages of females aged 15 to 64 being employed in the other nations increased. Additionally, the figure for Iceland was the largest during the research period.

In 2003, just over 80% of females aged 15 to 64 in Iceland had jobs, compared to about 70% of Canadian counterparts. The percentage of employed female Germans was close to 60%, much higher than those of Chile and Turkey, at around 35% and 25% respectively.

After six years, Iceland saw a slight fall in the employment rate of women in this age group, to under 80%, whereas there were insignificant rises in the figures for Canada and Germany, by about 1% and 5% in turn. A similar climb was seen in Chile, while after a marginal fall in the first two years, the rate of employment in Turkey, recovered to the initial point in 2009.

(181 words)

Vocabulary

 • Compared to something
 • Canadian counterparts
 • Respectively
 • Insignificant rises
 • To recover

The line graph below shows Japan’s population by age groups starting in 1960 and including a forecast to 2040.

Line-graph-academic-ielts

Write at least 150 words.

Model Essay

The line graph illustrates the percentage of the Japanese population in different age groups from 1960 until now, and projections for the year 2040.

Overall, the percentage of people aged 0-14 and 15-64 follows downward trends over the period shown. The opposite trend, however, can be seen in the percentage of those aged 65 and over.

Starting at about 65% in 1960, the proportion of people between 15 and 64 years old hovered during the next 40 years before falling to around 60% in 2018. This figure is predicted to experience a fall to about 52% by 2030, and finally will constitute around 55% of the total population of Japan in 2040. The figures for those aged 0-14 follow a somewhat similar pattern, which began at 30% in 1960 and is estimated to drop to about 10% by 2040.

In contrast, the percentage of Japanese people aged 65 and above was only 5% in 1960. However, the figures witnessed a significant increase to just under 30% in 2018, and by 2040, it is forecast that approximately 35% of Japan’s population will fall into this age group.

(186 words)

Vocabulary

 • Projection
 • Follow (a) downward trend
 • Opposite trend
 • Predict = Forecast
 • Constitute
 • Follow a similar pattern
 • Estimate

The chart below shows the average cost of the monthly contract for four different mobiles (cell phones) in a European country from January to September 2002, measured in euro.

Line-graph-academic-ielts

Write at least 150 words.

Model Essay

The chart illustrates the average price of monthly plans from four cell phone contractors in a European nation in the first three quarters of 2002.

Overall, there was an increase in the figures for all companies, except for Sim TX whose price remained unchanged over the period shown. In addition, the monthly cost of Alpha’s contract experienced the most remarkable growth.

Alpha originally offered the lowest price at the beginning of 2002 at only 5 euros per month. The price remained relatively stable during the next 5 months before a surge to 25 euros in September, which made Alpha the most expensive contractor examined. Meanwhile, Domo’s users had to pay the highest price for the majority of 2002 as the price rose gradually from January to July, followed by a slight decrease to about 23 euros by September. Similarly, there was a gradual growth in the price of Lex’s contract, from approximately 12 euros in January to 17 euros in September.

On the other hand, after peaking at 14 euros in June, the average cost of Sim TX decreased and returned to its original price of 8 euros.

(187 words)

Vocabulary

 • Contractor
 • Originally
 • Surge
 • the majority of something
 • Gradual growth
 • Approximately
 • Average cost

The graph below shows the number of enquiries received by the Tourist Information Office in one city over a six-month period in 2011.

Line-graph-academic-ielts

Write at least 150 words.

Model Essay

The line chart illustrates the number of inquiries sent to the Tourist Information Office in a particular city via three means of communication, between January and June in 2011.

It is clear that visitors to the city made more inquires in person and via telephone, while written letters and emails became the least common choices. Additionally, the number of enquiries in person experienced the most dramatic change among the different options.

In January, the Tourist Information Office received 900 telephone enquiries, while just under 800 letters and emails were received. Not many tourists chose to ask for information in person, with just over 400 queries. Over the next three months, the telephone still remained the most popular method of enquiry, with approximately 1000 queries.

Meanwhile, the number of enquires made in person saw considerable growth to 800, surpassing the figures for emails and postal enquires. From March to June, enquires in person were the most common method of inquiry. By June, the number of in-person enquires soared by more than 1,000 to peak at 1,900. During this period, there was also a significant rise in the figure for telephone enquiries, from 1000 to 1600. By contrast, fewer people sent emails or letters to make enquires, with slightly less than 400 enquires in May and June.

(216 words)

vocabulary

 • To surpass something
 • Means of communication
 • Postal enquiries
 • To soar
امتیاز (نمونه رایتینگ نمودار گراف خطی Line graph)
5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش‌های گام به گام مهارت‌های آیلتس
IELTS Writing Task 2
Students Writing Task 2
ielts writing task 1 structure