Search
Close this search box.
logo-zandi-english

topic sentence چیست | آموزش نحوه نوشتن topic sentence | قواعد و گرامر

آموزش نحوه نوشتن topic sentence
لیست مطالب

Topic sentence چیست؟

نحوه نوشتن Topic sentence براساس این که از کدام سمت موضوع دفاع می کنیم، نوشته می‌شود. Topic sentence جمله ای است که اصل پاراگراف شما را به تصویر می کشد. این موضوع خواننده یا ممتحن آزمون آیلتس را با موضوع یا نکته اصلی که قصد دارید در پاراگراف رایتینگ تسک 2 بیان کنید، آشنا می‌کند و لحن مابقی پاراگراف‌ها را مشخص می‌کند.

IELTS Writing Task 2: Topic Sentences -- The Fastest Way to Improve your Score

چرا جمله Topic sentence مهم است؟

جملات topic sentences ، کمک می کند تا پاراگراف شما شفاف و آسان خوانده شوند. همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید، پاراگرافهای واضح (Clear) ، به نمره انسجام (coherence and cohesion) شما کمک می کنند.

نمره آیلتسOfficial IELTS description (Coherence and Cohesion)معنی
+7“اطلاعات و ایده های منطقی سازمان یافته …
موضوع اصلی مشخصی را در هر پاراگراف ارائه می دهد.”
پاراگراف‌های body یک ایده اصلی دارند.
Topic sentence واضح است.
6“اطلاعات و ایده ها را به طور منسجم تنظیم می کند …
از پاراگراف بندی استفاده می کند ، اما همیشه logical نیست.”
پاراگراف‌های body همیشه یک ایده اصلی ندارند.
Topic sentence همیشه واضح نیستند.
5“اطلاعات را به ندرت سازماندهی کرده است …
ممکن است پاراگراف نویسی درست انجام نشده باشد.”
پاراگراف‌ها به خوبی نوشته نشده‌اند.
Topic sentence مشخص نیست.

توضیح درباره Topic sentence

یک Topic sentence به خواننده یا ممتحن می گوید که پاراگراف body در مورد چیست. بعداز جمله Topic sentence ، باید مثال و ایده های حمایتی مرتبط با Topic sentence را بنویسید. Topic sentence مربوط به موضع و نظری که در مقدمه ارائه دادید، است.

 • اولین جمله شما در پاراگراف‌های اصلی Topic Sentence می‌باشد.
 • هر پاراگراف فقط و فقط باید یک ایده اصلی یا topic sentence داشته باشد.
 • این کار باعث می‌شود تا پاراگراف نوشته شده و کل نوشته شما واضح‌تر باشد و راحت‌تر خوانده شود.
 • شما اگر در نحوه نوشتن topic sentence خوب عمل کنید، برای معیار Coherence نمره بالایی خواهید گرفت.
 • به آنها به عنوان یک چراغ راهنما نگاه کنید تا ممتحن را به جایی که می خواهید هدایت کنید.

قواعد topic sentence چیست؟

نکته مهم داشتن ایده‌های مناسب برای موضوعات رایج رایتینگ تسک 2 است. به عنوان مثال اگر در مورد crime اطلاعات یا نظری ندارید، بسیار دشوار است که بتوانید topic sentence خوب بنویسید. شما باید به زبان ساده، ایده اصلی و در ادامه دلیل خودتان را در topic sentence بیان کنید. 

گرامر topic sentence چیست؟

بسیاری از دانشجویان من، تقریباً کل پاراگراف را صرف بحث در مورد یک ایده اصلی می کنند. اما در پایان، به دلیل هیجان یا وحشت، ناگهان یک ایده نامربوط دوم را اضافه می کنند. همانطور که جدول بالا اشاره شد، این یک اشتباه بسیار رایج است. این امر باعث کاهش نمره coherence and cohesion شما می‌شود. به یاد داشته باشید، هر پاراگراف فقط می تواند “یک موضوع اصلی یا topic sentence” داشته باشد.

چگونه topic sentence بنویسیم؟

بهترین راه یادگیری IELTS Writing task 2 دیدن مثال از انواع مختلف رایتنیگ است. 5 مدل رایتینگ آیلتس وجود دارد و در ادامه نحوه نوشتن هر کدام را با ذکر مثال توضیح خواهم داد.

رایتینگ نوع Agree-Disagree

در این نوع essay از شما می‌پرسد، (to what extent do you agree or disagree) این بدان معنی است که “چقدر موافق یا مخالف هستید؟ ”به عبارت دیگر: آیا شما کاملاً موافقید؟ کاملا مخالف هستید؟ تا حدی موافقید؟ نه موافق و نه مخالف.

در رایتینگ نوع agree-disagree به دو دلیل برای نوشتن جمله topic sentence نیاز دارید. در حقیقت دلایل شما همان ایده‌هایی که در زمان برنامه‌ریزی انجام داده‌اید، است. یادآوری می‌شود، شما برای رایتینگ آیلتس تسک 2 نیاز به دانستن ایده‌هایی برای موضوعات مرسوم هستید. اگر برای موضوعات رایج رایتینگ تسک 2، ایده‌ای ندارید، اینجا کلیک کنید.

Students today can easily access information online, so libraries are no longer necessary.
To what extent do you agree or disagree with this statement?

It is argued that libraries are unnecessary these days due to the fact that students have easy access to information via the internet. I disagree with this because libraries allow people to attain specialised types of information and are important for students to study in a quiet environment.

(Body 1) Even though it is true that students find it much easier to get specific academic information connected to their studies on the internet, I think that libraries are still essential in schools and universities as well as public library facilities. (Topic Sentence)

(Body 2) Another reason why I believe that they are necessary is that students need places to concentrate and focus. Libraries are perfect environments for this as they are very quiet and everyone there is motivated to investigate and study. (Topic Sentence)

رایتینگ نوع Discussion

در کلمات سوال رایتینگ آمده است: “Some people believe, whereas others argue” و همچنین “Discuss both view” اینها کلمات کلیدی هستند که نشان می دهد، مقاله Discussion است.

در اینجا شما باید درباره هر دو دیدگاه بحث کنید و نظر خود را ارائه دهید. بنابراین شما به 2 پاراگراف body نیاز دارید که جزئیات، مثال و نظر شما را پوشش دهد. نظر شما باید در introduction و هر پاراگراف body و نتیجه گیری باشد.

Some people believe that school children should not be given homework by their teachers, whereas others argue that homework plays an important role in the education of children.
Discuss both views and give your own opinion.

Some people think it is not a good idea for teachers to assign home study tasks to school children, while others say it is an essential part of learning. I believe youngsters need homework to achieve better exam results as it gives them a chance of entering higher education.

(Body 1) On the one hand, some believe that homework is of no benefit and becomes a burden to school children. (Topic sentence)

(Body 2) Other people would say that homework plays a vital role in the development of knowledge for students and I agree with this. (Topic sentence)

رایتینگ نوع Two-part

سوال اول در مورد سختی تعریف خوشبختی پرسیده است و در سوال دوم در رابطه با نحوه بدست آوردن خوشبختی سوال شده است. لذا این یک رایتنیگ Two-part است.

در اینجا شما باید نظر خودتان را در جواب سوال دوم بگنجانید. نظر شما باید در introduction و پاراگراف 2 body و نتیجه گیری باشد.

Most people agree that money cannot buy happiness.
Why is happiness difficult to define?
How can people achieve happiness?

Many people agree with the idea that happiness cannot be bought. Happiness is difficult to define because everyone has a different concept of it. I think people can become happier by changing their mindset, spending time in nature and working on themselves more.

(Body 1) The notion of what makes people happy is hard to grasp because of differing views as to what contributes to happiness. (Topic sentence)

(Body 2) In my view, people can become much happier with introspection and meditation. When an individual works on themselves and reflects on their inner feelings it leads to emotional maturity. (Topic sentence)

رایتینگ نوع Cuase-Solution

در متن body اول باید در مورد عوامل افزایش چاقی در جامعه، بنویسید. در پاراگراف body دوم، نظر شما را جویا می شود، بنابراین شما می توانید نظر خود را در مورد اینکه چگونه می‌توانیم بر این مسئله غلبه کنیم، بنویسید.

شما باید به اولین سوال، در پاراگراف body 1 پاسخ دهید، سپس موضوع را توضیح دهید و مثالی بزنید. در ادامه جواب سوال دوم را در پاراگراف body 2 بنویسید و مثالی بزنید. نتیجه گیری فقط خلاصه ای از نکات کلیدی با نوشتن همان نظر ابتدایی است.

All over the world, societies are facing a growing problem with obesity. This problem affects both children and adults.
What are the reasons for this rise in obesity, How could it be tackled?

Nations worldwide are dealing with the increasing issue of obesity which is a cause for concern among all age groups. One main cause of this issue is the overconsumption of fast food and convenience foods. A possible solution would be a government tax on these foods with lower costs for fresh produce.

(Body 1) One reason that people are becoming overweight these days is that they are eating more junk food and convenience food rather than cooking healthy meals at home. (Topic sentence)

(Body 2) To tackle this issue governments need to increase the tax on high sugar or unhealthy foods, especially those that contain trans fats. (Topic sentence)

رایتینگ نوع Advantage-Disadvantage

کلمه کلیدی در اینجا “outweigh” است به این معنی که “آیا مزایا قوی تر از معایب هستند؟” پاراگراف body 1 باید بر روی یک یا دو مزیت و body 2 باید یک یا دو ضرر را با توضیحات و مثال‌ها شامل شوند.

این یک رایتینگ ویژه از Advantages-disadvantages است، که در واقع نظر شما را در اینجا جویا می‌شود. شما باید آنچه را که فکر می کنید قوی‌تر (stronger) است بنویسید، مزیت یا ضرر؟ ، کل مقاله نظر شما را منعکس می‌کند.

Traffic and accommodation problems are increasing and the government should encourage businesses to move from cities to rural areas.
Do the advantages outweigh the disadvantages?

Housing and traffic congestion issues are on the increase in large urban areas, there is an argument that the government ought to persuade companies to relocate to the countryside. I think that the advantages of this outweigh the downsides because housing and business overheads are more affordable and there are fewer traffic problems.

(Body 1) Admittedly, there are disadvantages to relocating businesses and companies to rural areas. One of these is that many employees have settled with their families and own their own homes. (Topic sentence)

(Body 2) Despite these downsides, I believe that the advantages of moving out of big cities far outweigh the disadvantages. One of these is that housing is larger and much more affordable. (Topic sentence)

سوالات متداول در مورد Topic Sentence

به زبان ساده تاپیک سنتنس به این معناست که شما باید یک ایده اصلی داشته باشید و همان ایده را گسترش دهید. شما نباید به صورت لیست وار موضوعات و ایده‌های مختلفی را بیان کنید.

همیشه شروع کردن یه رایتینگ خیلی سخت به نظر می رسه. چون معمولا اولین جمله مارو در مسیر نوشتن قرار میده و بهمون میگه که قراره چی بنویسیم. معمولا برای خیلی ها ایده نوشتن یه مقاله با اومدن اولین جمله بال و پر گرفته. ولی اگه عادت کنیم به این سبک نوشتن و همیشه برای شروع نوشتن، درگیر تاپیک سنتنس باشیم کار خیلی سریع پیش میره.

برای تدریس تاپیک سنتنس می‌تونید با شماره 09390741256 از طریق چت یا واتساپ اطلاعات لازم در مورد کلاس‌ها رو بدست بیارید. واتساپ

سایر منابع آموزش topic sentence

10 پاسخ

 1. مطالب بسیار زیبا و جذاب توضیح داده شده است. من سایت ها و کتاب های مختلفی رو دیدم، ولی هیچکدام مثل شما Topic Sentence رو آموزش ندادند. خیلی ممنونم

  1. خواهش می کنم نظر لطف شماست. من تمام تلاشم رو کردم که یک سایت و پکیج آیلتس متفاوت درست کنم تا شما فقط دغدغه خواندن داشته باشید و از این مطلب به اون مطلب نپرید. متاسفانه آموزش های نادرست بسیار زیادی در اینترنت و حتی کتاب های IELTS وجود دارد. بخوام خلاصه بگم، همه لغمه رو برعکس گذاشتن دهن دیگران و حاشیه سازی می کنند. اسلاید آموزشی درست کردن یک فن است و هرکسی از عهده اش بر نمیاد. خداروشکر که من تونستم یاد بگیرم و آیلتس رو اونجور که دلم میخواد به شما یاد بدم.

 2. یکی از مهمترین نکاتی که شما در پکیج آیلتس به خوبی اشاره کردید، مبحث Topic Sentence است. من کاملاً فهمیدم که چطور می تونیم یک رایتینگ نمره بالای 7 بنویسیم.

  1. سلام، خداروشکر که با زحمت و تلاش خودتون تونستید نحوه Topic Sentence نوشتن رو یاد بگیرید.

 3. بهترین سایت آیلتس ایران هستید. آموزش ها بی نظیر هستند. نحوه تدریس شما خیلی روان و صبورانه است. خیلی خیلی ممنونم از پکیج خوب تون

  1. سلام، خوشحالم که از پکیج آیلتس من استفاده کردید و انشالله که هر روز بیشتر از دیروز پیشرفت کنید.

  1. خیلی متشکرم از اظهار نظر شما
   این گونه نظرات باعث دلگرمی و روحیه به بنده است تا درس های آیلتس بیشتری در سایت قرار دهم.

  1. خواهش می کنم، نظر لطف شماست. انشالله با نظرات دلگرم کننده شما، آموزش های بیشتری در سایت قرار می دهم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *