آموزش رایتینگ آیلتس تسک 2

مقالات آیلتس و زبان انگلیسی

در رایتینگ آیلتس تسک 2 بسیار مهم است که بتوانید ایده‌های خودتان را گسترش دهید و نکات اصلی را با ذکر مثال برای topic sentence در پاراگراف body توضیح دهید. topic sentence چیست. مثال زدن...

No more pages to load

1 2