logo-zandi-english

رایتینگ تسک 2

در هر باکس یک آموزش با محتوای آیلتس قرار داده شده است. آموزش‌های گام به گام مرتبط با هر مهارت آیلتس، با دکمه IELTS در بالا قابل مشاهده است.

حروف اضافه By-Until-With

در رایتینگ تسک 2 و اسپیکینگ آیلتس، نحوه استفاده از حروف اضافه By-Until-With بسیار مهم است و با کوچکترین اشتباه نمره شما تبدیل به 6 می شود.

ادامه مطلب »
آموزش‌های گام به گام مهارت‌های آیلتس
IELTS Writing Task 2
Speaking Full Courses
Listening Full Courses
Reading Full Courses