logo-zandi-english

رایتینگ problem and cause solution

رایتینگ problem and cause solution

رایتینگ problem solution و cause solution بسیار شبیه هم هستند، اما در عین حال یک تفاوت ظریف وجود دارد. یک نوع در مورد problems (مشکلات) و نوع دیگر در مورد causes (علل) است.

حتماً سوال را تجزیه و تحلیل کنید، تا بدانید که در مقاله چه باید بنویسید. اگر این کار را نکنید ممکن است در Task Response نمره خودتان را از دست بدهید، زیرا ممتحن متوجه می‌شود که شما به طور کامل سوال را درک نکرده‌اید.

در هر دو نوع رایتینگ، شما باید problems را ذکر کنید، اما در مقاله cause شما به طور عمده بر روی علت مسئله متمرکز می‌شوید و راه حل های ممکن را می‌نویسید.

IELTS Writing Task 2: Problem-Solution Essays

لیست مطالب

تفاوت دو سوال رایتینگ زیر در چیست؟

An increasing number of professionals, such as doctors and teachers, are leaving their own poorer countries to work in developed countries.

What problems does this cause?
What solutions can you suggest?

An increasing number of professionals, such as doctors and teachers, are leaving their own poorer countries to work in developed countries.

What are the causes of this problem?
What solutions can you suggest?

آنالیز و تحلیل

1. سوالی که در مقاله اول عنوان شده است: این چه مشکلاتی را ایجاد می کند؟ کلمه “this” به این موضوع اشاره دارد که “متخصصان ملت‌های فقیرتر، کشور خودشان را برای کار در جامعه‌ای پیشرفته تر ترک می کنند” بنابراین شما باید در مورد این موارد بنویسید: مشکلاتی که در نتیجه ترک این افراد نخبه مانند (پزشکان ، معلمان و غیره) در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد، سپس باید در مورد این موارد بنویسید: راه حل های احتمالی برای منصرف کردن کسانی که می خواهند کشورهای خود را ترک کنند.

2. در مقاله دوم، سوال اصلی این است که: علل این مشکل چیست؟ کلمه “this” دوباره به این مسئله اشاره دارد که “متخصصان ملت‌های فقیرتر، کشور خودشان را برای کار در جامعه‌ای پیشرفته تر ترک می کنند” بنابراین این همان مسئله مقاله اول است. اما، شما باید در مرحله اول در مورد چرایی این مشکل بنویسید. در این مقاله، شما نیازی به تمرکز بر روی آنچه اتفاق می افتد ندارید، بلکه باید در مورد آنچه باعث این مسئله می شود بنویسید. پاراگراف راه حل ها (body 2) همان مقاله اول خواهد بود.

البته، شما می توانید نتیجه ترک افراد از کشور خود و مشکلاتی را که ایجاد خواهد کرد ذکر کنید، اما به یاد داشته باشید که این مقاله از شما می پرسد که علت این مشکل چیست. به همین دلیل است که توصیه می کنم چند دقیقه وقت بگذارید تا سوال Task Question را متوجه شوید. برای دیدن آموزشی درباره این موضوع اینجا کلیک کنید.

The first essay is asking in the instructions words: What problems does this cause? The word ‘this’ refers to the issue of ‘professionals leaving their own poorer countries to work in developed countries’  So you have to write about: the problems that happen as a result of these professional people (doctors, teachers, etc) leaving their own developing countries. You then have to write about: possible solutions to this issue of these professional people wanting to leave their own countries.

In the second essay, the instruction words ask: What are the causes of this problem? The word ‘this’ again refers to the issue of ‘professionals leaving their own poorer countries to work in developed countries ‘ so it’s the same issue as in essay 1. However, you have to write about why this problem is happening in the first place. In the essay, you do not need to focus on what happens when these professionals leave their countries, instead, you will write about what is causing this issue to happen. The solutions paragraph will be the same as the first essay, addressing ways to solve the cause of the problem.

Of course, you can mention the result of people leaving their own countries and the problems it will cause but remember that this essay is asking you what are the causes of the problem.

This is the reason why I advise taking a couple of minutes to really be sure you understand what the task question is asking you to write about. The second essay task would be considered a ’causes solutions’ essay.

Other instruction words to indicate a causes solutions essay:

 • What are the reasons for this happening?
 • Why is this happening?
 • What is the cause of this issue?

IELTS likes to paraphrase the instruction words in essay tasks, so you may see the above instruction words in this kind of essay, they are all asking about the causes.

معیار task response

اگر سوال را خوب تجزیه و تحلیل نکنید، ممکن است رایتنیگ دیگری بنویسید و در Task Response نمره بسیار کمتری کسب کنید. در معیارهای نمره‌دهی آیلتس برای task response چه آمده است؟

For Band 5 it says: addresses the task only partially…
For Band 6 it says: addresses all parts of the task although some parts may be more fully covered than others.
For Band 7 it says: addresses all parts of the task.

برای کسب نمره باند 7، حتما سوال را تجزیه و تحلیل کنید. همچنین Topic Sentence و Supporting Sentence خود را برنامه ریزی کنید و مطمئن شوید که مطالب خود را با یک مثال توضیح داده‌اید. مثال ها را لیست وار ذکر نکنید. برای دیدن نحوه نوشتن paragraph body اینجا کلیک کنید.

ایده پردازی و برنامه ریزی

قبل از نوشتن حداقل 10 دقیقه وقت بگذارید تا برنامه ریزی کنید. در مرحله برنامه ریزی، ابتدا باید سوال را تجزیه و تحلیل کنید. کلمات کلیدی و موضوعاتی را که باید درباره آنها بنویسید را انتخاب کنید، و به جملات موضوعی و نکات حمایتی فکر کنید، درباره ساختار رایتینگ تصمیم بگیرید (2 پاراگراف اصلی یا 3) سپس به چگونگی نوشتن مقدمه و thesis statement فکر کنید.

کارهای زیادی باید قبل از نوشتن انجام شود، اما با تمرین می‌توانید سرعت تجزیه تحلیل خودتان را افزایش دهید. شاید 10 دقیقه عجیب به نظر برسد، اما من داوطلبینی را با سطح Advance دیده‌ام، که با 2 الی 3 دقیقه برنامه‌ریزی، به نمره باند 6 رسیدند.

در واقع، بارزترین و ساده‌ترین ایده‌ها بهترین هستند. اگزمینر آیلتس دانش عمومی یا ایده‌های جالب شما را نمره‌دهی نمی‌کند.

در 10 دقیقه تحلیل و آنالیز سوال writing ، گام‌های زیر را به ترتیب انجام دهید:

 • گام اول: اطمینان از فهمیدن نوع سوال رایتینگ تسک 2
 • گام دوم: آنالیز و تحلیل کمات کلیدی
 • گام سوم: آیا باید در رایتینگ نظر خودم یا دیگران را بنویسم؟
 • گام چهارم: ایده‌پردازی در مورد سوال

بعداز تحلیل، گام‌های زیر را به ترتیب انجام دهید:

 • گام پنجم: پارافریز سوال رایتینگ در جمله اول مقدمه
 • گام ششم: نوشتن Thesis Statement در جمله دوم مقدمه
 • گام ششم: نوشتن پاراگراف body 1 و body 2
 • گام ششم: نوشتن پاراگراف Conclusion

تجزیه و تحلیل مثال 1

An increasing number of professionals, such as doctors and teachers, are leaving their own poorer countries to work in developed countries.

What problems does this cause?
What solutions can you suggest?

Introduction: paraphrase the task question and give a thesis statement

Main body one main idea: If professional people leave their own country it will negatively impact schools, universities and hospitals, so they will lack expertise and experienced staff.

Main body two main idea:  The governments of poorer countries should support professionals with higher salaries, better housing and bonuses to entice them to stay.

Conclusion: Refer to the problem and paraphrase the solution.

تجزیه و تحلیل مثال 2

An increasing number of professionals, such as doctors and teachers, are leaving their own poorer countries to work in developed countries.

What are the causes of this problem?
What solutions can you suggest?

Introduction: paraphrase the task question and give a thesis statement

Main body one main idea:  The problem is caused by low salaries and lack of chances for professionals to advance their careers,  also there are better opportunities overseas.

Main body two main idea:  The governments of poorer countries should support professionals with higher salaries and more chances of career advancement to entice them to stay.

Conclusion: Refer to the cause and paraphrase the solution.

کدامیک از مقدمه‌های زیر با سوالات بالا مطابقت می‌کند؟

A growing number of qualified personnel, such as doctors and teachers from developing countries, are migrating to work in more developed countries. Due to this, highly qualified people are in short supply, which negatively affects education and health services. To tackle the issue their governments should offer greater financial rewards to entice people to stay. 

A growing number of qualified personnel, such as doctors and teachers from developing countries, are migrating to work in more developed countries. This is caused by low salaries and a lack of career advancement opportunities. To tackle the issue their governments should offer greater financial rewards and more chances of promotions.

problem-solution-ielts

1. A growing number of qualified personnel, such as doctors and teachers from developing countries, are migrating to work in more developed countries. Due to this, highly qualified people are in short supply, which negatively affects education and health services. To tackle the issue their governments should offer greater financial rewards to entice people to stay.

It is clear in the thesis statement that I am referring to the problems that happen as a result of these professional people (doctors, teachers, etc) leaving their own developing countries, and a possible way to tackle this.

causes-solution-ielts

2. A growing number of qualified personnel, such as doctors and teachers from developing countries, are migrating to work in more developed countries. This is caused by low salaries and a lack of career advancement opportunities. To tackle the issue their governments should offer greater financial rewards and more chances of promotions.

In this thesis statement, I am referring to what is causing this issue to happen and a possible way to tackle this.

نمونه کامل رایتینگ problem and cause solution

All over the world, societies are facing a growing problem with obesity. This problem affects both children and adults.

What are the reasons for this rise in obesity, How could it be tackled?

One cause and One solution

Nations worldwide are dealing with the increasing issue of obesity which is a cause for concern among all age groups. One main cause of this issue is the overconsumption of fast food and convenience foods. A possible solution would be a government tax on these foods with lower costs for fresh produce.

One reason that people are becoming overweight these days is that they are eating more junk food and convenience food rather than cooking healthy meals at home. This is because many people tend to lead a busy life so it is easier to just buy ready meals or get a take away rather than cook at home. For instance, studies by the UK government have found that sales of these types of foods have risen considerably in the past two decades. If the issue is not addressed soon there will most likely be an epidemic of obesity-related illnesses such as diabetes in the near future.

To tackle this issue governments need to increase the tax on high sugar or unhealthy foods, especially those that contain trans fats. This would mean that consumers would think twice about the food they consume, so in the long run, this could lead to them losing weight and leading a much healthier life. To illustrate this, recently Norway implemented tough regulations and higher taxes on food containing high levels of sodium and saturated fats. They also fixed a lower price for organic vegetables to attract more consumers of fresh produce in supermarkets. This had a dramatic effect on reducing the consumption of junk foods.

In conclusion, being overweight is an increasing issue for children and adults globally because of the consumption of fast food and convenience foods. Authorities need to look at taxing these foods and make healthier options more available.


Notes:

This essay is 297 words long. It takes one cause of the problem and explains it, then in the main body 2 the solution is given. Notice the conclusion just rephrases the introduction. I paraphrased the word ‘governments’ to ‘authorities’.  Yes, there is some repetition of words such as fast food etc…  you can actually repeat words as long as this is done sparingly.

You can write about one problem and one solution and still get band 7 as long as it is well supported. The issue with two problems two solutions essay is that you will run out of time as it will be a very long essay. Aim for under 300 words in writing task 2.

Two causes and Two solutions

Nations worldwide are dealing with the increasing issue of obesity. This is a cause for concern for all age groups. There are two main causes, over-consumption of fast food and lack of exercise. Possible solutions would be a government tax on fast food and special incentives for a gym membership to get people exercising.

One of the reasons that people are becoming overweight these days is that they are eating more junk food, ready meals, and convenience food rather than cooking healthy meals at home (Topic Sentence). This is because many people tend to lead a busy life after a long day at work it is easier to just buy ready meals in the supermarket or get a takeaway (Supporting Sentence). For instance, In the UK, sales of these types of foods have risen considerably since 1990, this is due to busy people seeing cooking at home as time-consuming (Example). To tackle this issue the government should take steps to increase the tax on high fat, high sugar, or unhealthy foods. Therefore, consumers would think twice about the foods they consume, which could lead to them losing weight (Solution).

Another problem that needs to be considered is the lack of exercise (Topic Sentence). As a result of leading a hectic life with pressures at work, many people are just too tired to go to the gym or join a sports club (Supporting Sentence). For example, after a hard day at work, most people prefer to just come home and sit in front of the TV. Furthermore, when people have time off they tend to relax rather than go to a gym (Example). One possible solution is for employers to consider the health and well-being of their employees and offer in-house company gyms or special incentives, such as discounts to join a sports or fitness club. If this is implemented it would have a positive effect on people’s health and a reduction in weight gain (Solution).

In conclusion, being overweight is an increasing issue because of consumption of fast food, convenience foods and not enough exercise due to work commitments. The government needs to look at taxing fast food and companies should set up incentives for gyms, sports, or fitness clubs.

Note:  The essay doesn’t have to be this long, I did this for example purposes only, aim for around 260 to 290 words as you will not have the time to write a long essay in the exam.

امتیاز (رایتینگ problem and cause solution)
5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش‌های گام به گام مهارت‌های آیلتس
IELTS Writing Task 2
Speaking Full Courses
Listening Full Courses
Reading Full Courses