logo-zandi-english

جنرال تسک 1

در هر باکس یک آموزش با محتوای آیلتس قرار داده شده است. آموزش‌های گام به گام مرتبط با هر مهارت آیلتس، با دکمه IELTS در بالا قابل مشاهده است.

relative clause grammar

گرامر Relative clause

با استفاده از گرامر Relative clause به صورت‌های مختلف، میتواند جملات پیجیده را بنویسید و نمره بالاتری را بدست آورید.

ادامه مطلب »
Gerund and infinitives

گرامر Gerund و Infinitivve

بعداز برخی از افعال می توان  Verb+ing یا To+Verb نوشت. مراقب باشید، زیرا بسته به این که آیا از Verb+ing یا To+Verb استفاده می‌کنید، معنی تغییر می کند.

ادامه مطلب »