logo-zandi-english

جنرال تسک 1

در هر باکس یک آموزش با محتوای آیلتس قرار داده شده است. آموزش‌های گام به گام مرتبط با هر مهارت آیلتس، با دکمه IELTS در بالا قابل مشاهده است.

relative clause grammar

گرامر Relative clause

با استفاده از گرامر Relative clause به صورت‌های مختلف، میتواند جملات پیجیده را بنویسید و نمره بالاتری را بدست آورید.

ادامه مطلب »