تمام مطالب نمونه سوالات آیلتس

در هر باکس یک آموزش با محتوای آیلتس قرار داده شده است. آموزش‌های گام به گام مرتبط با هر مهارت آیلتس، با دکمه IELTS در بالا قابل مشاهده است.

آموزش‌های گام به گام مهارت‌های آیلتس
IELTS Writing Task 2
Students Writing Task 2