کلمات و جملات پرکاربرد برای Writing آیلتس آکادمیک و جنرال

کلمات و جملات پرکاربرد برای Writing آیلتس آکادمیک و جنرال

با یادگیری کلمات و جملات پرکاربرد این آموزش، در مهارت های Speaking و Writing آیلتس پیشرفت کنید و نمره بالای 7 کسب کنید. این واژگان آیلتس بسیار مناسب اند و از منابع معتبر IELTS از جمله کمبریج و idp گردآوری شده اند.

اهمیت تقویت واژگان آیلتس

یادگیری کلمه برای مهارت های مختلف آیلتس بسیار حائز اهمیت است، زیرا در همه بخش ها باید دید خوبی نسبت به پارافریز (Paraphrase) داشته باشید. پارافریز یعنی دو جمله با کلمات متفاوت یک معنی را می دهند. این کار معمولاً با استفاده از لغات مترادف انجام می شود. مثلاً در مقدمه رایتنیگ آیلتس باید صورت سوال را پارافریز کنید. یا در اسپیکینگ آیلتس نباید از کلمات سوال استفاده کنید و از سیستم پارافریز بهره بگیرید. در نتیجه برای نمره بالاتر چاره ای به جز یادگیری کلمات و جملات پرکاربرد برای Writing و Speaking آیلتس ندارید.

بهترین منابع افزایش Vocabulary

چنانچه می خواهید در مهارت ریدینگ آیلتس نمره بالای 7 بدست آورید، حتماً از پکیج تصویری لغات ضروری آیلتس سایت استفاده کنید. مجموعه 30 درس که بیش از 2500 لغت را به شما یاد می دهد. اما اگر در بخش Listening ضعیف هستید، می توانید از لغات مرسوم و متداول لیسنینگ آیلتس کمک بگیرید. این پکیج شامل 34 دسته بندی است و 1200 لغت را شامل می شود. معنی فارسی کلمات در جدول نوشته شده و دارای Audio برای شنیدن تلفظ است.

برای یادگیری لغات پرکاربرد و گرامر رایتنیگ تسک 1 آکادمیک از کتاب IELTS Journal بهره ببرید زیرا مثال ها و نمونه جواب های عالی در آن گنجانده شده است. برای رایتینگ تسک 1 جنرال از پکیج سایت Zandi English استفاده کنید. مجموعه 26 درس با ویدیو و pdf گرادآوری شده است که شما را بی نیاز از هر منبع دیگری می کند. درس اول و دوم این پکیج رایگان است و می توانید از طریق منو سایت آنها را انتخاب کنید و از کیفیت و نحوه آموزش اطمینان حاصل نمایید.

برای فراگیری لغات و تکنیک های رایتینگ تسک 2 آیلتس بهتر است از پکیج سایت استفاده کنید. همچنین لغات کاربردی اسپکینگ در غالب 6 دسته بندی در سایت Zandi English آمده است. این دسته ها شامل People – Place – Object – Event – Activity – Your favorite می باشد که هر کدام لغات مربوط به خود را دارد. با یادگیری این لغات و شناسایی سوالات در دسته مناسب راحت تر و روان تر صحبت می کنید. لیست بهترین منابع جهت تقویت واژگان آیلتس در ادامه آمده است:

 • پکیج تصویری لغات ضروری آیلتس
 • 1200 لغت لیسنینگ آیلتس
 • کتاب IELTS Journal
 • پکیج رایتینگ تسک 1 جنرال Zandi
 • پکیج رایتینگ تسک 2 آیلتس
 • پکیج اسپیکینگ آیلتس

کلمات و جملات پرکاربرد برای رایتینگ آیلتس

در اینجا مجموعه ای از لغات آکادمیک سطح پیشرفته و ترکیبات و کالوکیشن های حرفه ای برای نمره بالای 7 رایتینگ آیلتس دسته بندی شده است. این واژگان و ترکیب ها از رایتینگ های استاندارد و همچنین از منابع مختلف بیرون آورده شده و از نظر صحیح بودن در دیکشنری لانگمن و گوگل بررسی شده اند. 

رایتینگ آیلتس تسک 1 جنرال

دو نوع نامه نگاری رسمی و غیر رسمی در رایتینگ تسک 1 جنرال وجود دارد. اگر نامه به دوست یا اعضای خانواده شما باشد، این نامه با لحن صمیمی یا غیر رسمی نوشته می شود. اما چنانچه برای مدیر رستوران، رئیس شورا و غیره نامه می نویسید، باید کلمات و جملات مودبانه به کار ببرید.

هشت گام برای رسیدن به نمره بالای 7 رایتینگ تسک 1 جنرال آیلتس وجود دارد. اگر این هشت مرحله را با دقت بنویسید، مطمئناً اگزمینر را تحت تاثیر قرار خواهید داد. این هشت قدم در ادامه آمده است.

رایتینگ جنرال آیلتس

گام سوم، چهارم و پنجم از جمله مهمترین پاراگراف هایی هستند که نیاز به ایده پردازی دارند. اما برای شروع این سه پاراگراف و سایر گام ها از جملات مرسوم و متداولی می توانید استفاده کنید.

واژگان رایتینگ جنرال نامه نگاری

در گام دوم باید دلیل نوشتن نامه را عنوان کنید. نامه های رسمی به صورت های مختلفی داده می شوند که شامل نامه شکایت Complain ، درخواست Request ، توضیحات Explain ، عذرخواهی Apologize و دستورالعمل Instruction می باشد. بنابراین چنانچه نامه رسمی بود از جمله های زیر استفاده کنید.

Example for complaint letter:

I am writing to express my annoyance regarding (the treatment I received in your store last Friday)

Example for requesting information:

I am writing to ask for more information regarding (an extension to the deadline for this semester’s final essay)

Example for explaining letter:

I am writing this letter regarding….

Example for application letter:

I am writing to apply for (the position of Java programmer that I saw advertised in the local newspaper.)

Example of an apology letter:

I am writing to offer my sincere apologies for (my behavior at the company’s annual Christmas ball.)

Example for instruction letter:

I am writing to provide instruction about (the care of my elderly mother while I am away on business.)

در صورتی که نامه شما به یک دوست باشد، می توانید از نمونه های غیر رسمی زیر برای احوال پرسی یا Greeting استفاده کنید:

Dear Farhad,

I hope you and your family are all doing really well.
It’s been such a long time since we last spoke.
It’s been so long since we saw each other, and I wanted to…

برای نوشتن گام سوم، چهارم و پنجم می توانید از جملاتی استفاده کنید که بسته به نوع سوال مناسب است. بدلیل پراکندگی موضوعات تعداد این جملات زیاد است، بنابراین پیشنهاد می کنم برای هر موضوع فقط یک یا دو مورد را حفظ کنید. در ضمن این جملات برای ابتدای پاراگراف مناسب است و ایده اصلی شما را شامل نمی شود.

جملات کاربردی برای رایتینگ Informal

Beginning:
– I hope you’re well.
– I hope this letter finds you well.
– I hope you enjoyed your trip to London.
– I’m just writing to let you know that we received your gift.
– I’m just writing to thank you for checking on the house while we were away.
– I just wanted to write a quick letter to tell you that we’ve moved house.

Ending:
– I hope to see you soon!
– Hope to see you then!
– Enjoy your stay / trip / holiday.
– Best of luck with your test.
– I’m sure you’ll have a great time.
– Keep in touch!
– Say hello to the family!
– I look forward to catching up with you soon.

Thanking someone:
– I’m just writing to thank you for all the help that you’ve given me over the last year.
– I can’t thank you enough for everything that you’ve done.
– Thank you so much for letting us stay in the apartment. It was really kind of you.

Requesting (asking for something):
– I hope you don’t mind me asking, but could you possibly give me a hand this weekend?
– I’d be really grateful if you could pop in to check on the house while we’re away.
– I’m just writing to ask whether you could look after my cat for a few days.
– It would be great if you could help us with this.

Making a suggestion:
– I was wondering if you would like to come on holiday with us.
– Why don’t we meet for lunch next week?
– Why don’t you stay over at our house while you’re here?
– You’re more than welcome to sleep in the spare room.
– And don’t forget to check out that new restaurant that I told you about.

Problems/excuses:
– I’d love to accept your invitation, but unfortunately, I’ll be away that weekend.
– I’m afraid I won’t be able to come to your birthday party.
– Sorry I didn’t write to you earlier, but I’ve been really busy at work recently.
– This is why I didn’t have time to call you.

Saying sorry:
– Sorry I didn’t write to you earlier.
– I’m so sorry that I wasn’t able to be there on your special day.
– I really hope you’ll forgive me for forgetting that it was your birthday last Sunday.
– By way of an apology, I’d like to take you both out for lunch.

جملات مناسب برای رایتینگ Formal

Beginning:
– I am writing with regard to a product that I recently purchased from your store.
– I am writing to request that you refund my payment.
– I am writing to thank you for your support over the course of the last year.
– I am writing to inform you that I have decided to resign from my post.
– I am writing to inform you of my decision to accept an offer from a company in London.
– I am writing to complain about the condition of the local park.
– I am writing to bring to your attention the increasing number of accidents on the….. street.

Ending:
– On behalf of all of my colleagues, I would like to thank you for providing such a
professional service.
– Thank you for your help and support.
– I look forward to receiving your response.
– I await your prompt response.
– I hope that you will address these concerns as soon as possible.
– Please let me know if you require any further information.
– I hope that my request does not cause you any inconvenience.

Thanking someone:
– I am writing to thank you for making our stay at your hotel such an enjoyable one.
– I am grateful for all the support that you have given me during my time working here.
– We would all like to thank you for organizing such a wonderful event.

Requesting (asking for something):
– I have decided that I would like to cancel my subscription to your magazine.
– I would therefore ask that you send all post to my new address.
– I would also like to you contact me by phone when you receive this letter.
– I was wondering if it would be possible for me to rejoin the course next year.
– I would be extremely grateful if you could send the item before the end of the week.
– I would like to request that you contact me by email.
– I would appreciate it if you could replace the damaged item free of charge.

Making a suggestion:
– I would like to suggest that you look into this issue further.
– Another solution would be to improve the signage in your hotel.
– As the mistake was caused by your company, I hope that you will reimburse the taxi fare
that I paid.

Complaining about a problem:
– I am writing to complain about the way that I was treated by a member of your staff.
– I would like to express my dissatisfaction with an item that I bought in your shop.
– I was extremely disappointed with the assistance that I received when I contacted you.
– Unfortunately, there were no other free rooms.
– As a result of this error, I was unable to attend an important meeting.
– The issue that most concerns me is the danger that this presents to children.
– I hope that you will address these concerns as soon as possible.

Apologising (saying sorry):
– I would like to apologize for my late arrival at Friday’s conference.
– Please accept my sincere apologies.

آموزش لغات و کلمات رایتینگ تسک 1 آکادمیک

در رایتینگ آکادمیک یک نمودار به شما داده می شود که شامل اعداد، ارقام، تاریخ و سایر اطلاعات است. اینجا باید یک گزارش خلاصه از داده های موجود بنویسید و نیازی به ایده پردازی و تحلیل آمار ندارید. 6 نوع رایتینگ تسک 1 آکادمیک آیلتس وجود دارد که در ادامه آمده است:

 • نمودار Line Graph : همیشه یک محور شامل زمان و محور دیگر عدد نشان می دهد.
 • نمودار Bar Chart : سه مدل مختلف دارد که می توانید در آموزش نخست سایت مشاهده کنید.
 • نمودار Pie Chart : دو مدل استاتیک و داینامیک است که هر کدام لغات و الگوهای مخصوص به خود دارند.
 • نمودار Table : دو مدل پویا و ایستا است.
 • نمودار Map : برای درک بهتر این نوع نمودار به آموزش Map سایت مراجعه کنید.
 • نمودار Process : پروسه به دو صورت Man-Made و Natural می آیند.

در ابتدا لغات و کلمات مناسب برای نمودارهای داینامیک را بررسی می کنیم. در این نوع نمودارها شما باید روندهای صعودی و نزولی را بررسی کنید و هر جا که ممکن است داده ها را مقایسه کنید.

Upward Trend: increase – grow – rise – climb – jump – rocket

Downward Trend= decrease – fall – decline – drop – dip – plummet

Adjectives: sharp – rapid – quick – considerable – significant – substantial – steady – gradual – moderate – slight – slow

No change: level off at – remain the same – remain unchanged – remain constant – remain stable – stay constant – stay stable – stay steady

Constant change: fluctuate – vary – fluctuation – variation

Change of direction: to hit a low point / the lowest / the largest – to peak at – to reach a peak of

Specific location: to stand at – to start/begin at – to end/finish at

در ادامه برای لغات بالا تعدای جمله پرکاربرد آمده است.

CD sales dropped quickly from 52 (million) to 70 million units between 2009 and 2010.

CD sales increased sharply from 52 million units in 2010 to 70 million the following year.

CD sales remained the same at eight million units from 2009 to 2010.

During the period from 1990 to 1995, there was a slight decrease in gas prices from $2.70 to $2.75 per gallon.

There was a considerable increase in sugar exports between May and August from about 7% to over 30%.

The gas price decreased slowly from $2.75 to $2.70 per gallon Between 1990 and 1995.

The sugar export increased substantially from approximately 11% to more than 29% between May and August.

The price of gas experienced a gradual decrease from $2.75 to $2.70 per gallon From 1990 to 1995.

The sugar export witnessed a significant increase between May and August from around 12% to over 26%.

در ادامه لغات و عبارات پرکاربرد نمودارهای استاتیک را معرفی می کنیم. در نمودارهای ایستا، روند صعودی و نزولی یا ثابت وجود ندارد. شما باید به صورت نقطه به نقطه عمل کنید. به این معنی که از زبان مقایسه و بزرگترین و کوچکترین بهره ببرید.

فرض کنید نمودار میزان محبوبیت سه موتورسیکلت از برندهای Honda – Kawasaki – Yamaha را در دو قاره آسیا و اروپا نشان می دهد. همانگونه که در شکل زیر می بینید، زمان به صورت سال، ماه، روز یا ساعت نیامده است. بنابراین از لغات Increase و Decrease یا مترادف های آنان نمی توان استفاده کرد.

Static Bar Chart Zandi English

در ادامه لغات و اصطلاحات کارآمد برای نوشتن نمودارهای استاتیک آمده است.

Kawasaki was the most popular motorbike in Asia. (Superlative language)

Yamaha was more popular than any other motorbike in Europe. (Comparison language)

Around 2.1 million Honda motorbikes were sold in Asia. (Position language)

The sale of Kawasaki in Europe was considerably lower at just above 2.2 million compared to others.

ساختار و پاراگراف های رایتینگ تسک 1 آکادمیک

در اکثر رایتینگ های آکادمیک باید 4 پاراگراف بنویسید. پاراگراف اول مقدمه است و شامل بازنویسی (پارافریز) صورت سوال با مترادف کلمات و تغییر ساختار گرامی است. در پاراگراف دوم یک جمع‌بندی کلی را بیان می کنیم که به اصطلاح overview گفته می شود. در این پاراگراف نباید از جزئیات مانند اعداد، ارقام و زمان بنویسید، فقط باید بیشترین ها و کمترین ها را عنوان کنید. در دو پاراگراف بعدی که body یک و دو نامیده می شوند، باید جزئیات نمودار را شرح دهید.

ساختار رایتینگ تسک 1 آکادمیک

لغات کاربردی برای پاراگراف Overview

این پاراگراف نقطه مهمی است که حتماً باید نوشته شود. به هیچ عنوان از جزئیات ننویسید و فقط به صورت مقایسه ای روندها و اوج ها را ذکر کنید. جملات زیر برای ابتدای پاراگراف Overview مناسب است.

Overall, what stands out from the given information is that…

Overall, it can be seen that…

Overall, It is clear that…

Example:

Overall, it can be seen that visits to and from the UK increased over the period and that France and Spain were the most popular tourist destinations.

Overall, what stands out from the given information is that conventional thermal was the main source of electricity in Germany, whereas nuclear was the main source in France.

برای یادگیری رایتینگ تسک 1 مدل Map (نقشه) می توانید به پکیج آیلتس Zandi English مراجعه کنید.

سیر تا پیاز کلمات کاربردی رایتینگ تسک 2 آیلتس

رایتینگ Task 2 یکی از مشکل ساز ترین مهارت های آیلتس است چرا که علاوه بر دانش زبان انگلیسی نیازمند سطح اطلاعات عمومی بالا می باشد. مثلاً ممکن است سوال در مورد دلایل خرید مردم از سایت های آنلاین باشد. در این شرایط شما باید نسبت به این موضوع اجتماعی اطلاعات کافی داشته باشید تا از پس نوشتن آن بر آیید. اما علاوه بر این باید جملاتی را یاد بگیرید تا بتوانید پاراگراف ها را نظم دهید و با ساختار مناسب بنویسید.

یکی از مهمترین قدم های شما برای یادگیری Writing Task 2 ، آشنایی با انواع سوالات است. 5 مدل سوال از جمله Opinion ، Discussion ، Advantage/Disadvantage ، Two-Part و Problem/Solution وجود دارد که می توانید برای آشنایی بیشتر به آموزش انواع سوالات رایتینگ تسک 2 مراجعه کنید.

ساختار رایتینگ IELTS تسک 2

همانگونه که در بالا مشاهده می کنید، برای رایتینگ تسک 2 چهار پاراگراف نوشته می شود که اگر می خواهید نمره بالای 6 بگیرید، حتماً باید Thesis Statement بنویسید.

کلمات مناسب برای نظر مستقیم و غیر مستقیم

گاهی در رایتنیگ باید از دیدگاه خودتان موضوع را مطرح کنید، مثلاً اینکه موافق یا مخالف خرید اینترنتی هستید. در این حالت می توانید از جملات زیر برای عنوان دلایل، اثرات مثبت و منفی، مزیا و معایب استفاده کنید.

In my opinion, men and women should have the same educational opportunities.

In my view, everyone should be encouraged to stay in school until 18.

I agree that it is more beneficial for children to have homework.

I am of the opinion that shopping online is very convenient.

It seems to me that the death penalty is essential to prevent humans from committing serious crimes.

I believe that people decide to live in big cities because there is a higher standard of living.

گاهی باید به صورت غیرمستقیم از جانب گروهی از جامعه دلایل یا مزایای خرید اینترنتی را بنویسید. برای این کار می توانید از الگوهای زیر کمک بگیرید:

Some people believe that…
Many people think that…
According to many…
Some people believe that…
Many support the view that…

It cannot be denied that money plays an important role in people’s lives.

It is true that money cannot buy happiness.

People often claim that children cannot grow up perfectly without parental supervision.

Some people argue that it is more important to have an enjoyable job than to earn a lot of money.

شما می توانید از واژگان متفاوتی برای رایتینگ تسک 2 استفاده کنید. خیلی از کلمات برای پیوستگی و انسجام متن استفاده می شوند و ساختار هوشمندانه ای به رایتینگ شما می دهند که می تواند به نمره بالای 7 منجر شود.

نحوه شروع Body Paraphragh

اگر نمی دانید که به چه نحو بدنه رایتینگ خود را بنویسید، پیشنهاد می کنم از مثال های زیر الگو بگیرید و هنگام نوشتن استفاده کنید.

Starting point »

It is true that…
First of all, …
Firstly…
To begin with…
In the first place…


It is true that an unemployed educated person with a mobile phone and an internet connection can get more access to the local and foreign job sectors and can use these technologies to get a job or become self-employed.

First of all, the maximum number of cars are owned by rich people and fuel prices would not restrain them from using the cars. The price of fuel, in fact, increased significantly over the past 12 years and that has done nothing to reduce car usage.

To begin with, houses that are being constructed by those in the lower-income groups do look at the most cost-effective option. In this process, they invariably explore cheaper options that include a compromise on material and construction quality.

کلمات و جملات مناسب برای داخل Body

چنانچه می خواهید body شما نظم و انظباط داشته باشد، حتماً از Linker های زیر استفاده کنید. این کلمات برای نوشتن علت، مزیت، ضرر، اثر مثبت یا منفی بسیار کاربردی هستند.

to continue your point »

Second(ly)…  (Not ‘Second of all’)
Third(ly)…
Then…
Next…
After that…
Likewise…
In addition…
Consequently…
Furthermore…
Moreover…
On the other hand…
Apart from that…
Finally…


In addition, unemployed persons living in urban areas; can easily get information related to the job-offering companies with these technologies. Furthermore, the use of these technologies gives them advantages over others…….

Furthermore, people would learn more about outer space as the experiment and scientific research in outer space is going on more steadily than ever.

Apart from that, computers would become more powerful and they would have superior artificial intelligence. We will have robots to do hazardous work like mining and outer space research. Surprisingly, e-commerce would be in more convenient form and most people will purchase online rather than going to shops in person.

Similarly, all the companies and offices are becoming automated and using computers, the internet, and other technologies more than at any other time in history.

At the same time software could be used for many purposes such as learning through computers, accounting in computers, drawing, storage of information, and sending information from one person to another person.

Also reading books is like peeking into the minds of the greatest people. Like the previous point, a book is like a conversation with the writer, and reading many books gives us an insight into the thinking process of different writers.

کلمات و جملات پرکاربرد برای دیدگاه مخالف

در رایتینگ آیلتس شما باید از دیدگاه های مخالف خود بنویسید. مثلاً اگر شما با دادن تکالیف به دانش آموزان موافق هستید، ممکن است عده ای با شما هم نظر نباشند. بنابراین بهتر است از لغات و کلمات زیر برای نوشتن استفاده کنید.

این کلمات به Subordinate Clause مشهور هستند. استفاده از آنها نمره معیار گرامر را به طور قابل ملاحظه ای بالا می برد. هر چند استفاده از آنها سخت است، اما با کمی تمرین و مثال، از پس نوشتن آنها در چهار پاراگراف رایتینگ بر می آیید.

opposite your point »

On the other hand…
On the contrary…
However…
Nevertheless…/ Nonetheless…
But…
Nonetheless/ Nevertheless…
Oppositely…
Alternatively…
Unlike…
While…
Whilst…
Although…
Though…
Even though…
Despite… / In spite of…
In spite of the fact that…
Alternatively…
In contrast to this…
Then again…
On the other hand…
Despite the fact that…
Even so…
Yet…
Meanwhile…


Although budgets to ensure some very basic needs of people like health, education, and medicines are important, several countries do not have a chance to spend a lot of money to initiate a superficial project.

I disagree with this view because these sports can teach competitors discipline and strength of character, however; psychological effects must be taken into account if children watch these sports on TV.

In my opinion, there are many benefits to running your own business, on the other hand, there are risks involved, and working in a company tends to be more stable employment.

نحوه نوشتن مثال در رایتینگ آیلتس

زمانی که شما دلیل، مزیت، اثرات مثبت یک موضوع را مطرح می کنید، می توانید در ادامه با یک مثال وضوح بیشتری به رایتینگ خود بدهید. مثال زدن نمره Coherence and Cohesion شما را به طرز شگفت انگیزی بالا می برد و به درک خواننده از موضوع گفته شده کمک می کند.

در گذشته مثال‌ها را میتوانستید از جانب روزنامه، گزارشات و غیره بیان کنید و نمره خوب دریافت می کردید. نمونه هایی که در زیر آمده اند برای نمره 6 بسیار مناسب اند. اما از سال 2019 به بعد معیارهای اگزمینر برای مثال تغییر کرده و آنها این جملات را به عنوان حفظ شده تلقی می کنند. بنابراین بسته به نمره ای که می خواهید، از جملات زیر استفاده کنید.

کلمات و جملات مناسب برای رایتینگ آیلتس

برای گرفتن نمره بالای 6 آیلتس بهتر است از جملات بالا استفاده نکنید. سریع برید سر اصل مطلب و با نگاه به تجربیات زندگی خود و اخبار شنیده شده مثال بنویسید. به مثال زیر دقت کنید:

For example, Mohamed Ali who was an Olympic and world champion developed brain damage from years of high-profile international fights and developed serious health problems such as Parkinson’s disease.

در مثال بالا محمدعلی بکسور آمریکایی به طور مشخص عنوان شده است که سالها با بیماری پارک این سول دست و پنجه نرم می کرده است. این یک مثال واقعی از پیامدهای ورزشی های رزمی است. بنابراین تا جایی که می توانید از جملاتی مثل Accourding to statistics یا امثال آن برای شروع مثال در body paragraph استفاده نکنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *