logo-zandi-english

اشتباهات رایج گرامری در رایتینگ آیلتس

اشتباهات رایج گرامری در رایتینگ آیلتس

mistakes students make in IELTS Writing task 2

لیست مطالب

1. جملات حفظ شده و عبارات "show off"

به این صورت که داوطلب به یکباره جمله‌ای ذکر می‌کند که با موضوع متن همخوانی ندارد. بسیاری از دانشجویان آیلتس فکر می‌کنند که باید با عبارات سطح بالا، خود را به ممتحن نشان دهند تا نمره بالایی کسب کنند. در واقع، ممتحن آموزش دیده است تا این موارد را تشخیص دهد و آنها نمره شما را برعکس پایین می آورند.

تشخیص این موارد ساده است، زیرا ممکن است بقیه رایتینگ با لغات و دستور زبان هم‌تراز نباشد. در ادامه چند نمونه از اشتباهات رایج گرامری در رایتینگ آیلتس آورده شده است، بر روی دکمه کلیک کنید.

 • There are a plethora of reasons for the rise in obesity worldwide, chief among those are eating too much fast food and no exercise.
 • To my mind, it is an undeniable fact that global warming is caused by CO2 emissions…
 • One outstanding reason to support my view is that….
 • Contrary to popular belief, I argue that global warming is the primary danger to mankind.
 • From my perspective, health issues come from a bad diet and lack of exercise.
 • Carbon pollution is, without doubt, the foremost reason for the rise in global temperatures globally.
 • The primary factor which contributes to this phenomenon is global warming…
 • This is a highly controversial issue that needs to be tackled in a timely manner
 • To elucidate my point further….

فقط از جملاتی استفاده کنید که با آن احساس راحتی می کنید. عبارات حفظ شده و جملات سنگین بر نمره کلی شما تأثیر منفی می گذارد.

2. استفاده از Idioms

idioms عباراتی تنظیم شده هستند که بومی زبانان (Natives) اغلب در مکالمه از آنها استفاده می‌کنند. در بخش رایتینگ پارت 2 آیلتس از idioms استفاده نکنید، زیرا بسیار غیررسمی هستند. این مورد اغلب توسط زبان آموزان به اشتباه استفاده می شود.

میتوانید از idioms در بخش speaking استفاده کنید اما باید محتاط باشید. اطمینان حاصل کنید که نحوه استفاده از idioms را 100٪ می‌دانید در غیر این صورت نمره شما را در speaking کاهش می دهد. در اینجا چند نمونه از اشتباهات رایج گرامری در رایتینگ آیلتس آورده شده است، بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 • At the end of the day, the government needs to raise taxes on fast food.
 • It costs an arm and a leg to use public transport in London these days.
 • The issue of global warming is a hot potato.
 • He landed on his feet and found a good job straight away.
 • I can’t get my head round why governments can’t sort out global warming.

فقط از آنها اجتناب کنید، مگر اینکه سطح انگلیسی شما بسیار بالا است و هنگام استفاده از آنها دچار مشکل نمی شوید.

کلمات عامیانه نیز در صحبت یا نوشتن توصیه نمی شوند زیرا بسیار غیررسمی هستند و اگر در متن مناسب استفاده نشوند، ممکن است بد جلو کنند. چند نمونه در زیر آمده است:

 • I’m usually knackered after a hard day of work
 • My mate is quite cheeky, he said I was a fat git.
 • I never eat at McDonald’s, the meat is dodgy and the burgers taste like crap.

The sentences above are slang (British slang) and are not advisable in IELTS

3. استفاده بیش‌از حد از ضمایر ‘you, we, us’

در رایتینگ می‌توانید از ضمایر شخصی استفاده کنید اما بسیار مراقب باشید. اگر از کلمه “you” بیش از حد استفاده کنید، محتوای خودتان را غیررسمی جلوه می‌دهید. در ادامه چند نمونه از اشتباهات رایج گرامری در رایتینگ آیلتس آورده شده است، برای دیدن مثال‌ها بر روی آکاردیون زیر کلیک کنید.

یک مثال در زیر آمده است:

‘…In general, therapy and medicine are more expensive than prevention of diseases. For example, if you get a cold and have a high fever, you have to go to see a doctor and you will pay a lot of money for the diagnosis and medicine. However, if you would like to keep yourself from getting a cold, you have to just wash your hands and mouth before you enter the house or eat food. Also, its cost is not expensive it does not cost anything so, you don’t have to pay a lot……’

از مثال فوق می توانید ببینید که جملات غیر رسمی به نظر می رسند. کسی که این متن را نوشته است، باید برای استفاده از Passive بیشتر کار کند تا وزن آکادمیک به آن بدهد.

با این حال ، شما می توانید از I یا My برای بیان نظر خود استفاده کنید، زیرا در بسیاری از موارد یک سوال رایتنگ آیلتس تسک 2 ، نظر شما را مستقیماً می پرسد، مانند: “تا چه حد موافق یا مخالف هستید” / “نظر شما چیست؟”

To what extent do you agree or disagree  /  What is your opinion?

ارائه نظر خودتان بدون استفاده از I یا My بسیار دشوار است، اما برای بیان نظر خود از Passive استفاده نکنید. به مثال زیر دقت کنید:

It is believed that the consumption of too much fast food causes obesity

جمله فوق به وضوح دیدگاه من را نشان نمی دهد، به نظر می رسد یک نظر کلی است زیرا از زبان Passive استفاده می کند.

‘In my view, the consumption of too much fast food causes obesity’

جمله بالا به وضوح نظر من را نشان می دهد ، که بسیار بهتر است.

از ضمایر زیر برای ارجاع به چیزی یا کسی در مقاله خودتان استفاده کنید:

You can, however, use ‘they‘, ‘it’ and ‘their’ to reference people or things in your essay as the marking criteria mentions ‘referencing’.

4. کلمات کوتاه شده و اشکال کوتاه

کلمات کوتاه شده کلماتی مانند “info” برای information، “uni” برای university یا “asap” برای as soon as possible (در اسرع وقت) هستند. سایر کلمات کوتاه شده که به صورت غیررسمی می‌باشند عبارتند از “till” برای until، و همچنین “gonna” برای going to

کلمات کوتاه یا shortened words اغلب در بخش speaking مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این “اشکال کوتاه” یا short forms وجود دارد. در ادامه چند نمونه از اشتباهات رایج گرامری در رایتینگ آیلتس آورده شده است، برای دیدن مثال‌ها بر روی آکاردیون زیر کلیک کنید.

can’t / isn’t / aren’t / won’t / don’t / didn’t / shouldn’t

Instead of the examples above, use the full form as below:

cannot / is not / are not / will not / do not / did not / should not

Example body paragraph from a discussion essay.

‘On the one hand, some people would argue that we shouldn’t ban cars from city centres. Their view is that many drivers need to get to business appointments and buses don’t always go directly to where they wanna go. Furthermore, people with disabilities who can’t take public transport need their own vehicles to get around. For example, a 2018 report by the Guardian newspaper stated that private car use in Madrid had risen by 17% in 2017 as many people couldn’t rely on the bus and train network.’

پاراگراف به خوبی توسعه یافته است و از واژگان و دستور زبان خوبی استفاده می کند، اما فرم های کوتاه همه چیز را خراب کرده است.

5. جملات outline در مقدمه

برای یک داوطلب سطح پایین آسان است که جملات را حفظ کند و آنها را به رایتینگ وصل کند. برای دیدن نمونه‌ها کلیک کنید:

 • I will argue both points and present my opinion.
 • This essay would like to explore the reasons for this and offer possible solutions.
 • I will illustrate my view in more detail in the following essay.
 • The following essay will outline more reasons why I hold this view.
 • I will give reasons and argue my opinion in the following essay.

هنگام نوشتن مقدمه فقط باید 2 کار انجام دهید.

 1. Paraphrase the task question.
 2. Write a thesis statement

6. نتیجه‌گیری کلیشه‌ای

داوطلبین معمولاً تصور می‌کنند که باید ممتحن را با جملات “سطح بالا” تحت تأثیر قرار دهند. در ادامه چند نمونه از اشتباهات رایج گرامری در رایتینگ آیلتس آورده شده است، برای دیدن مثال‌ها بر روی آکاردیون زیر کلیک کنید.

 • The above points illustrate my opinion.
 • As stated above these are the reasons for my view.
 • In a nutshell, I think….
 • All things considered….
 • Last but not least…
 • The crux of the matter is…..
 • To reiterate….
 • In the end…
 • Taking all this into consideration….

از این مطالب خودداری کنید زیرا باعث می شود جملات حفظ شده به نظر برسند. نیازی به پیچیدگی جملات نیست، فقط برای شروع نتیجه گیری یکی از این موارد زیر را انتخاب کنید:

 • To conclude,
 • To sum up,
 • In conclusion,

7. از عبارات غیررسمی استفاده نکنید

بیشتر مقاله های آیلتس درخواست نظر شما را در مورد task question دارند. با توجه به کلمات کلیدی بررسی کنید که آیا باید نظر خودتان را در جواب بنویسید یا نه.

معمولاً از کلماتی مانند you یا your در سوال رایتینگ آیلتس تسک 2 استفاده می شود، به عنوان مثال

‘To what extent do you agree or disagree?’ / What is your view’ / Do you agree or disagree? / What is your opinion?

اما در جواب شما نباید از کلمات غیر رسمی مانند I’d say استفاده کنید. در ادامه چند نمونه از اشتباهات رایج گرامری در رایتینگ آیلتس آورده شده است، برای دیدن مثال‌ها بر روی آکاردیون زیر کلیک کنید.

در رایتینگ آیلتس تسک 2 از کلمات غیر رسمی استفاده نکنید مانند:

 • I reckon
 • I’d say
 • As far as I’m concerned
 • To be honest, I reckon
 • If you ask me, I think

استفاده از این عبارات در بخش اسپیکینگ آیلتس مناسب است، زیرا اسپیکینگ آیلتس یک آزمون رسمی نیست. فقط در بخش رایتنگ از آنها اجتناب کنید.

شما می توانید نظر خود را مستقیماً در مقاله آیلتس با استفاده از عبارات زیر بیان کنید.

 • I think
 • In my view,
 • I believe
 • I hold the view that
 • I agree because… / I disagree with this view because…

8. استفاده از  ‘and so on, etc, like, eg, i.e ‘ 

یکی از  اشتباهات رایج در writing ielts استفاده از کلمات غیررسمی مانند and so on است. این نوع اصطلاحات در رایتینگ آیلتس قابل قبول نیست، به نوعی تنبیلی شما را در نوشتن رایتینگ آیلتس نشان می‌دهد. چرا که نمی خواهید بیشتر از آن توضیح بدهید.

اگر برای یک دوست یا یکی از اعضای خانواده ایمیل میفرسیتد، احتمالاً از کلمات and so on یا like برای دادن مثال بیشتر استفاده می‌کنید، اما رایتینگ آیلتس جای نوشتن این نوع کلمات نیست. در ادامه چند نمونه از اشتباهات رایج در writing ielts آورده شده است، برای دیدن مثال‌ها بر روی آکاردیون زیر کلیک کنید.

علامت اختصاری “eg” به معنی “For example” است، بنابراین بهتر است از cohesive devices استفاده کنید، تا در مقاله های خود مثال بزنید. در زیر تعدای از این کلمات برای ذکر مثال آمده است:

 • For instance,
 • For example,
 • To illustrate this,
 • Namely,
 • Such as

سایر منابع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آموزش‌های گام به گام مهارت‌های آیلتس
Academic Task 1 Courses
General Task 1 Courses
IELTS Writing Task 2
Speaking Full Courses
Listening Full Courses
Reading Full Courses