logo-zandi-english

آموزش لیسنینگ آیلتس

در هر باکس یک آموزش با محتوای آیلتس قرار داده شده است. آموزش‌های گام به گام مرتبط با هر مهارت آیلتس، با دکمه IELTS در بالا قابل مشاهده است.

لغات لیسنینگ آیلتس قسمت سوم

بخش سوم لیست واژگان لیسنینگ آیلتس به شما کمک می‌کند، تا غلط دیکته ای در قسمت listening آیلتس نداشته باشید. جزوه کلمات ضروری listening بیش از 1200 کلمه غلط انداز و پر تکراردارد.

ادامه مطلب »
لیست واژگان لیسنینگ آیلتس | جزوه کلمات ضروری listening

لغات لیسنینگ آیلتس قسمت دوم

بخش دوم لیست واژگان لیسنینگ آیلتس به شما کمک می‌کند، تا غلط دیکته ای در قسمت listening آیلتس نداشته باشید. جزوه کلمات ضروری listening بیش از 1200 کلمه غلط انداز و پر تکراردارد.

ادامه مطلب »
تکنیک نمره ۷ Listening آیلتس

تکنیک نمره ۷ Listening آیلتس

تکنیک های زیادی برای بهبود Listening  وجود دارد اما این تکنیک نمره ۷ Listening آیلتس من چه فرقی دارد. با استفاده از آن نمره دلخواه خود را در آیلتس کسب کنید

ادامه مطلب »