logo-zandi-english

آموزش لیسنینگ آیلتس

در هر باکس یک آموزش با محتوای آیلتس قرار داده شده است. آموزش‌های گام به گام مرتبط با هر مهارت آیلتس، با دکمه IELTS در بالا قابل مشاهده است.

لیست واژگان لیسنینگ آیلتس | جزوه کلمات ضروری listening

لغات لیسنینگ آیلتس قسمت دوم

بخش دوم لیست واژگان لیسنینگ آیلتس به شما کمک می‌کند، تا غلط دیکته ای در قسمت listening آیلتس نداشته باشید. جزوه کلمات ضروری listening بیش از 1100 کلمه غلط انداز و پر تکراردارد.

ادامه مطلب »
تکنیک نمره ۷ Listening آیلتس

تکنیک نمره ۷ Listening آیلتس

تکنیک های زیادی برای بهبود Listening  وجود دارد اما این تکنیک نمره ۷ Listening آیلتس من چه فرقی دارد. با استفاده از آن نمره دلخواه خود را در آیلتس کسب کنید

ادامه مطلب »
آموزش‌های گام به گام مهارت‌های آیلتس
Academic Task 1 Courses
General Task 1 Courses
IELTS Writing Task 2
Speaking Full Courses
Listening Full Courses
Reading Full Courses