آموزش آیلتس

مقالات آیلتس و زبان انگلیسی

بخش دوم لیست واژگان لیسنینگ آیلتس به شما کمک می‌کند، تا غلط دیکته ای در قسمت listening آیلتس نداشته باشید. جزوه کلمات ضروری listening بیش از 1100 کلمه غلط انداز و پر تکراردارد.
در اینجا دو نمونه رایتینگ نقشه برای طرح پارک و نقشه زمین ورزش دانشگاه در مقایسه گذشته و حال وجود دارد. این سوالات از کتاب کمبریج آیلتس شماره 13 و 14 آمده اند.

No more pages to load

1 2 3 4