جملاتی برای شروع مقدمه و پارگراف‌های رایتینگ Task 2

starting the writing essay

یادگیری جملات کاربردی برای شروع پاراگراف های رایتینگ Task 2 می تواند نقطه عطف شما باشد. متاسفانه در اکثر اوقات، شروع پاراگراف های رایتینگ Task 2 آیلتس سخت است و شاید دقایق زیادی را برای آن تلف کنید. همین موضوع موجب می شود که شما از رایتینگ زده شوید و آن را به روزهای بعد موکول کنید. اما نگران نباشید، چراکه در اینجا لیستی از مهترین جملات ابتدایی پاراگراف ها آمده است.

زمانبدنی مناسب یکی از مهمترین عوامل رسیدن به نمره بالای 7 رایتینگ تسک 2 آیلتس است. یادگیری طیف گسترده‌­ای از جملات برای شروع پاراگراف ها و همچنین یادگیری جملات در ارتباط با موضوع داده شده، یکی از فاکتورهای اساسی برای کسب نمره بالاست. پس در حالت کلی و به طور خلاصه وار باید نوشت که استفاده از عبارات مرتبط، در جایگاه مناسب به طور قابل توجهی امتیاز شما را در آزمون آیلتس بالا خواهد برد.

انواع سوالات رایتینگ Task 2 آیتلس

مهارت نوشتاری آزمون آیلتس به دو Task تقسیم می‌شود. یک نمودار، جدول، گراف، نقشه و پروسه برای تسک 1 آکادمیک است و نامه های رسمی و غیر رسمی برای رایتینگ تسک 1 جنرال است. اما در Task 2 باید در موضوعات اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، هنری، شهری و اقتصادی انشاء بنویسید. هر کدام از این موضوعات رایتینگ تسک 2 در قالب انواع سوالات زیر داده می‌شوند.

  • Problem-Solution
  • Discussion Essay
  • Two-part Essay
  • Advantage/Disadvantage
  • Opinion Essay

ساختار چهار پاراگراف Task 2

تمامی سوالات رایتینگ تسک 2 آیلتس را می توان در چهار پاراگراف مقدمه، بدنه 1، بدنه 2 و نتیجه گیری نوشت. هر سوال نسخه نوشتاری مخصوص به خودش را دارد، اما در مقدمه همه سوالات باید پارافریز انجام شود.

پارافریز یعنی نوشتن سوال با کلمات مترادف و یا تغییر ساختار گرامری به نحوه‌ای که همان معنی را بدهد. این کار با Synonyms و Grammar انجام می شود. به مثال زیر دقت کنید.

نمونه رایتینگ تسک 2 آیلتس Problem/Solution
  • A growing number of qualified personnel, such as doctors and teachers from developing countries, are migrating to work in more developed countries

نمونه یک سوال Problem-Solution را در بالا می بینید. همانطور که توضیح داده شد، باید در ابتدای مقدمه با کلمات مترادف و تغییر ساختار گرامری پارافریز جمله را بنویسید. بعداز آن باید جمله Thesis Statement را بنویسید. در ادامه ساختار کامل سوالات problem-Solution آمده است.

ساختار سوالات رایتینگ تسک 2 آیلتس

لغات کاربردی برای بخش مقدمه آزمون آیلتس TASK 2

در بخش مقدمه، شما باید جملات مربوط به موضوع داده شده را با کمک کلمات هم معنی دیگر بازگو کنید (تکنیک paraphrase) و ایده­‌های عمومی پذیرفته شده در مورد آن را بنویسید. سعی کنید تا این بخش را به بهترین حالت ممکن انجام دهید. زیرا اولین جملات شما بر ذهنیت خواننده تاثیر خواهد گذاشت. لذا در نوشتن مقدمه بسیار محتاط باشید. هرگز عین جمله سوال را کپی نکنید. از مترادفها و ساختارهای مختلف استفاده کنید. به مثال­های زیر دقت کنید:

1) Mobile phones and the Internet are two great innovations of science for communication and have been facilitating people for a long time. These two technologies are widely used in almost all the world countries and have become a part of our daily lives. We can’t deny the usefulness of these technologies as they have made our lives easier than ever before. In my opinion, the advantages of these two devices far outweigh the demerits they have.

2) Every human being with an ambition of getting higher knowledge is required to attend colleges or universities. The main reason for attending universities or colleges may differ from man to man. Someone may aspire to achieve greater knowledge; someone may just want to earn a certificate or someone might attribute it as a step towards career development.

3) Compared with people in the past, we are far less on the preparation of food today, thanks to the development of agriculture and scientific technology. A fair amount of beneficial influence is occurring to us consequently.

نظر مستقیم و غیرمستقیم چیست؟

به 2 صورت می توانید دلایل، مزایا، معایب، اثرات مثبت و منفی ، مشکلات و راه‌حل ها را در رایتینگ تسک 2 آیلتس بنویسید. این کاملا به متن سوال وابسته است. مثلاً اگر از کلمه you در سوال باشد، حتماً باید به صورت مستقیم و از جانب خودتان ایده ها را مطرح کنید. در این حالت باید از I believe یا In my opinion استفاده کنید. در مثال زیر باید نظر مستقیم ارائه دهد:

In recent times, more people prefer to communicate via messaging apps and email instead of face-to-face.

Why do you think this is?
When is face-to-face communication necessary?

اما اگر سوالات به صورت نظر شما را در مورد موضوعی نمی پرسد، یا به اصطلاح از یک دیدگاه کلی از جامعه حرف می زند، حتماً از جملاتی مانند some think that یا many believe that استفاده کنید. این کار موجب می شود تا در معیار Vocabualry و Task Response نمره بالاتری کسب کنید. در ادامه یک مثال رایتینگ با دید غیر مستقیم آمده است:

In some countries, the average weight of people is increasing and their levels of health and fitness are decreasing.

What are the causes of these problems, and what measures could be taken to solve them?

در ادامه مثال های بسیار زیادی برای نوشتن نظر مستقیم و غیرمستقیم شرح داده شده است:

when you want to talk from some people’s perspective

Some people think that homework is not beneficial for children because they have spent enough time at school to learn their lessons.
Many people argue that living in the place where they were born can stop them from making progress in life.
Several people believe that lack of exercise and eating too much fast food are the main reasons for obesity.
A number of people claim that criminal activities will be decreased if the government sets fixed punishment like life for murder.

Saying a general point of view

It is true that the main problem that people face in large cities is the high cost of living.
It is undeniable that parents need to limit the access of computer games to children in order to keep them away from violence.
It cannot be denied that a significant number of sophisticated people immigrate to rich countries because of excellent job opportunities and advanced facilities.
It is often said that car companies and factories are the main sources of producing CO2.

Your idea »

In my opinion…
In my opinion…
I think that…
I strongly agree with this idea because…
From my point of view
To my way of thinking…
It seems to me that…

1) In my opinion, giving access to a mobile phone & the Internet to every unemployed person is a matter of great dispute. I believe this idea can help the countries who have sufficient funds for the whole fiscal year and already adopted technologies like the internet for a very long period. But this might turn out a complete loss for an undeveloped country.

2) I believe parents are always teaching us in many ways intentionally and unintentionally; however, the contributions teachers have in our learning process cannot be ignored.

3) I strongly agree with the idea that the gender issue is only a determinant in the battle of the sexes, not the battles among nations and peoples. It is therefore impertinent, if not irrational, to conclude that world conflicts result from the rule of a particular gender and the finer sex would do a better job at prevailing peace if selectively put at the helm of human nations.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *