آموزش رایتینگ آکادمیک line graph

آموزش رایتینگ آکادمیک Line Graph | نمودار خطی

Line Graph یکی از رایج ترین نوع سوالات رایتینگ آکادمیک تسک یک می باشد. در نمودار line graph یک محور عمودی (اعداد، درصد) و در محور افقی (زمان) وجود دارد. در اکثر رایتینگ ها زمان به صورت سال آمده است و بیشتر در بازه گذشته است.

اما محور زمان ممکن است در آینده باشد، به عنوان مثال “پیش بینی جمعیت یک کشور” یا “تخمین تولید یک کارخانه در آینده” از جمله سوالاتی است که در نمودار خطی داده می شود. در این آموزش رایتینگ آکادمیک Line Graph ، در ابتدا سوالات زمان گذشته را یاد می گیریم، سپس سوالات زمان آینده را بررسی می کنیم.

نمودار داینامیک خطی

نحوه نوشتن رایتینگ آیلتس برای داده های ایستا (استاتیک) و پویا (داینامیک) متفاوت است. برای مثال، شما نمی‌توانید از لغات increase و decrease در نمودارهای ایستا استفاده کنید، زیرا زمان ثابت است.

 • داده‌های ایستا (static data) به این معنی است که نمودار فقط یک زمان را نشان می‌دهد، مثلاً سال 1999 در کل نمودار رایتینگ آیلتس آمده است و سال دیگری مشاهده نمی‌شود.
 • داده‌های داینامیک (dynamic data) نشان دهنده بیش از دو زمان در نمودار است، به این معنی که در سال 1999، مجموع فروش شرکت سامسونگ 2 میلیارد دلار بوده است و در سال 2003 به 7 میلیارد افزایش داشته است.

با توجه به توضیحات داده شده بالا، نمودارهای خطی همیشه داینامیک هستند، بنابراین می توانید از لغات افزایشی و کاهشی استفاده کنید.

آنالیز و تحلیل نمودار Line Graph

قبل از اینکه شروع به نوشتن کنید، حداقل 2 دقیقه برای خواندن سوال و تجزیه و تحلیل آن وقت صرف کنید. البته اگر تازه کار باشید، احتمالاً زمان بسیار بیشتری نیاز دارید. در این شرایط حتماً نمونه جواب آن سوال را بخوانید، سپس سعی کنید خودتان آن را بنویسید. برای دیدن 450 نمونه جواب رایتینگ تسک 1 آکادمیک کلیک کنید.

نمودار خطی همیشه شامل محور زمان است، اما سمت دیگر می‌تواند عدد یا درصد باشد. مثلاً تعداد توریست‌ها یا درصد تولید انرژی از گاز می تواند در نمودار عمودی Line Graph باشد. در نمودار خطی شما باید علاوه بر توضیح روند نزولی یا صعودی، خطوط را با یکدیگر مقایسه کنید. تنها به شرح روند تک تک خطوط اکتفا نکنید.

ساختار و تعداد پاراگراف‌ها

در ادامه آموزش رایتینگ آکادمیک line graph، ساختار چهار پاراگراف Line Graph را مشاهده می کنید. شما باید چهار پاراگراف بنویسید که در ابتدا مقدمه است. سپس یک Overview نوشته می شود و در نهایت دو پاراگراف body می نویسیم.

ساختار رایتینگ تسک 1 آکادمیک

در پاراگراف Overview جزئیات نوشته نمی شود. مثلاً اعداد و ارقام یا سال دقیق نوشته نمی شود. باید دوره کلی نمودار را در نظر بگیرید و از جملاتی مثل in the whole period استفاده کنید.

واژگان کاربردی رایتینگ Line Graph

اگر بدون یادگیری واژگان کاربردی رایتینگ شروع به نوشتن کنید، به احتمال زیاد سریع مایوس می‌شوید. شما باید کلمات زیادی برای نوشتن رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1 یاد بگیرید. مطمئن باشید که با یک یا دو بار خواندن این کلمات، تسلط کافی بدست نمی آورید، بنابراین با یک برنامه ریزی منسجم سعی کنید بر این واژگان مسلط شوید و آنها را در حافظه خود نگه دارید.

در جدول زیر کلمات برای نوشتن روند صعودی، نزولی و نوسانات آمده است. سعی کنید این کلمات را همراه با مثال‌هایی که در ادامه آمده است تمرین کنید. یادگیری لغات مترادف بسیار حائز اهمیت است و حتماً باید هنگام نوشتن از کلمات متنوع استفاده کنید تا نمره بالاتری بگیرید.

افزایشکاهشبدون تغییرنوسانات
increasedecreasestay stablefluctuate (Fluctuation)
risefallstay constantvary (variation)
grow (growth)dropremain unchangedنقطه ای
climbdeclineremain the samestand at
surgedipkeep unchangedstart/finish at
go upgo downlevel off atend/finish at

کلمات افزایش و کاهش به صورت اسم یا فعل استفاده می شوند. برخی از واژگان در پرانتز آمده است که noun حرف می باشند. در ادامه صفت ها و قیدهای برای بیان مقدار شدت یک روند در جدول آمده است.

صفت (زیاد)قیدصفت (متوسط)قید
sharpsharplygradualgradually
significantsignificantlymoderatemoderately
considerableconsiderablyslightslightly
substantialsubstantiallyslowslowly

در شکل زیر مثال برای نوشتن صفت + اسم آمده است. به درجه شدت روندها و کلمات بکاربرده شده دقت کنید.

کلمات صعودی و نزولی رایتینگ آکادمیک تسک 1

کلمات مربوط به زمان در زیر لیست شده است. همانگونه که قبلاً گفتم، در پاراگراف Overview نباید از زمان دقیق استفاده کنید و این کار را باید در body انجام دهید.

 • From 1990 to 1995
 • Between 1990 and 1995
 • throughout the period from 1995 to 2005
 • During a period of 10 years
 • Over the (three-month) period (between April and June)
 • In 1990
 • By 1995
 • For 5 years

در نهایت فعل هایی برای رایتینگ Line Graph وجود دارند که شما شما می توانید از آنها برای تنوع بخشیدن به رایتنیگ خود استفاده کنید.

 • Experience — see — undergo — witness — show — had

گرامر نمودار Line Graph

برای اینکه بدون اشتباه گرامری بنویسید، بهتر است از 3 فرمول استفاده کنید. این کار سرعت نوشتن شما را افزایش می دهد و می توانید رایتینگ را در 20 دقیقه به اتمام برسانید. بسیار بسیار مهم است که از الگوهای زیر به صورت مساوی استفاده کنید.

عبارت اسمی یا Noun Phrase چیست: شامل موضوع و دسته بندی سوال می شود، مانند the price of bread یا the amount of electricity from gas

 1. 1- There + Be + Adj + Noun + In + Noun Phrase
 2. There was a significant increase in the number of unemployed people
 3. 2- Noun Phrase + Verb + Adverb
 4. the gold price increased slightly
 5. 3- Noun Phrase + Verb + a + Adj + Noun
 6. The number of tourists experienced a significant decrease.

تسلط بر 3 الگو یا فرمول بالا کلید موفقیت برای گرفتن نمره 7 یا 8 آیلتس است. همچنین در مدیریت زمان به خوبی می توانید از عهده تعداد کلمات بالا بر آیید.

مثال برای نمودار Line Graph

نمونه سوال رایتینگ تسک 1 آکادمیک زیر از کتاب کمبریج شماره 11 است. پیشنهاد می کنم همواره از منابع رسمی آیلتس برای تمرین استفاده کنید.

نمودار خطی درباره تولید گاز co2

The graph illustrates the average output of carbon dioxide in metric tonnes for each individual in four European countries over a forty year period.

Overall, C02 output per individual in the UK and Sweden began the highest but witnessed a decline toward the end of the period. Conversely, Italy and Portugal began with relatively low emissions and indicated large increases by the end of the timeframe.

In 1967, the UK showed the highest proportion of carbon emissions at around 11 metric tonnes per person; however, this figure declined steadily ending at approximately 9 metric tonnes for each individual. Sweden’s output started at just over 8 metric tonnes, this then rose to a peak of approximately 11 tonnes in 1977 and then witnessed a sharp decline to approximately half of that by 2007.

In contrast, Portugal in 1967 had the lowest output at just over 1 tonne per person. Over the next four decades, this increased sharply ending at over 5 metric tonnes. Italy demonstrated a similar rising pattern, beginning at a little over 4 metric tonnes and leveling off at nearly 8 tonnes of carbon dioxide for each person by 2007.

سعی کنید رایتینگ خود را زیر 190 کلمه نگه دارید. شما فقط 20 دقیقه فرصت دارید و باید هدف را برای حدود 170 الی 190 کلمه در نظر بگیرید. دقت کنید که برای نوشتن یک رایتینگ بسیار طولانی امتیاز باند بالاتری دریافت نمی کنید.

معیارهای نمره دهی نمودار خطی

درک چگونگی نمره دهی آزمون رایتینگ مدل Line Graph بسیار مهم است. در حقیقت شما می توانید به اگزمینر نشان دهید که لایق گرفتن نمره 7 یا 8 آیلتس هستید، در صورتی که مطابق معیارها بنویسید.

 • معیار Task Achievement : برطبق اطلاعات داده شده نمودار نوشته شده است.
 • معیار Coherence and Cohesion : قابل درک، واضح و منطقی
 • معیار Lexical Resource : واژگان دقیق و واضح که با نمودار مرتبط است، مهارت های پارافریز خوب
 • معیار Grammatical range and accuracy : استفاده از دستور زبان صحیح برای توصیف روندها، اعداد، مقایسه ها

گروه‌بندی خطوط

شما باید حداقل 2 دقیقه را برای تجزیه و تحلیل نمودار و اطلاعات داده شده صرف کنید. گروه بندی اطلاعات یا خطوط Line Graph، برای یک پاسخ منطقی، منسجم و نمره باند خوب برای گرفتن نمره بالا در Coherence and Cohesion بسیار مهم است.

گروه بندی اطلاعات و خطوط Line Graph

مقدمه نمودار Line Graph

صورت سوال را پارافریز کنید. می توانید از مترادف کلمات استفاده کنید یا می توانید ساختار دستوری جملات (گرامر) را تغییر دهید تا همان معنی را حفظ کند. بازنویسی فقط در مورد مترادف نیست، شما می توانید جملات را دوباره مرتب کنید، این یک مهارت بسیار مهم است که باید خوب تمرین است.

 • shows = illustrates
 • average carbon dioxide emissions = the average output of carbon dioxide
 • per person = for each individual
 • 1967 and 2007= over a forty-year period

پاراگراف Overview

نمای کلی یا Overview نیز یکی از مهمترین عوامل برای گرفتن نمره 7 یا 8 رایتینگ تسک 1 آکادمیک است. Overview نباید شامل هیچ عدد، آمار یا تاریخ باشد. این جزئیات را برای پاراگراف های Body نگه دارید. شما باید به روندهای اصلی نمودار نگاه کنید و به طور خلاصه در مورد آنها بنویسید. نقاط اصلی را انتخاب کنید و خلاصه ای ارائه دهید.

 • witnessed a decline
 • toward the end of the period
 • Conversely (shows contrast)
 • relatively low
 • saw considerable  increases
 • by the end of the timeframe

پاراگراف های Body

در دو پاراگراف Body می توانید، با جزئیات بیشتر در مورد نمودار و روندها بنویسید. همچنین به یاد داشته باشید که فقط روندها را به صورت کلی بنویسید و در مورد همه چیز ننویسید. گروه بندی اطلاعات کار بسیار مهمی است که پیشنهاد می کنم براساس خطوط این تفکیک را انجام دهید.

مهمترین واژگانی که در این رایتینگ استفاده شده اند در پایین آمده است:

 • the highest proportion of
 • declined steadily
 • rose to a peak
 • output = emissions
 • a sharp decline
 • each individual = per person
 • In contrast (shows contrast)
 • the lowest (superlative)
 • just over
 • increased sharply
 • ending at
 • demonstrated a similar rising pattern
 • beginning at …. levelling off at

زبان تقریب Approximation

در نمودار Line Graph، اعداد به صورت حدودی در شکل نشان داده شده اند، بنابراین باید از تقریب استفاده کنید تا امتیاز باند بهتری در واژگان بدست آورید. تدر بسیاری از نمودارهای دیگر مثل Bar Chart هم شما باید از Approximation استفاده کنید.

نمونه هایی از لغات تقریب که در Line Graph آمده است:

 • around 11 metric tonnes.
 • just over 8 tonnes of C02
 • just under 11 tonnes.
 • a little more than 4 metric tonnes of C02 output.
 • slightly higher than 4 metric tonnes.
 • slightly less than.
 • approximately 11 tonnes of CO2.
 • Close to 11 tonnes.
 • Almost 11 tonnes.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *